header photo

مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی و فرهنگی آذربایجان در خرداد ماه

 مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی

و فرهنگی آذربایجان در خرداد ماه

1ــ خرداد - شهادت فریدون ابراهیمی (دادستان کل حکومت ملی آذربایجان) در تبریز به سال 1326  به دست عمّال حکومت پهلوی.

- مرگ عاشیق عبدالعلی نوری در تبریز به سال 1382.

- قیام مردم آذربایجان در اعتراض به کاریکاتور توهین آمیز روزنامة ایران در 1385.

2- خرداد- برگزاری نخستین کنگرة کارگران آذربایجان در تبریز در 1325

-آغاز انتشار روزنامة «آژیر» به کوشش سید جعفر پیشه وری در تهران در 1322.

3- خرداد- مرگ ابراهیم خلیل خان جوانشیر حاکم قره باغ به دست روسها در شوشا به سال  1185.

- مرگ دکتر غلامحسین بیگدلی (نویسنده. مترجم) در کرج به سال 1377.

4- خرداد- شهادت سعید محسن (مبارز متولد زنجان) به سال 1351 در زندان پهلوی.

-اعدام محمدحنیف نژاد (مبارز) در زندان تهران به سال 1351.

5- خرداد- مرگ رحیم مؤذن زاده اردبیلی (مؤذن) در تهران به سال 1387.

-مرگ عبدالله واعظ (مفسر قران و مثنوی) در تبریز به سال 1379.

- مرگ جمیله شیخی (بازیگر تئاتر تبریزی) در تهران به سال 1380.

6- خرداد- تولد محمدعلی تربیت (نویسنده و شهردار تبریز) در تبریز به سال 1356.

-تولد هابیل علیف (کمانچه نواز) در آغداش جمهوری آذربایجان به سال 1306.

7- خرداد- استقلال و تأسیس جمهوری دموکراتیک آذربایجان به مرکزیت شهر باکو و رهبری محمد امین رسول زاده در 1297.

9- خرداد- تولد میرزا علی اکبر صابر (شاعر) در شاماخی به سال 1241.

-شهادت بهروز دهقانی (فعال سیاسی. نویسنده) در زندان رژیم شاه در تهران به سال 1350.

- تولد سارا قدیمووا (خواننده و شاگرد خان شوشینسکی) در باکو به سال 1301.

-تولد فکرت صادق (شاعر) در شماخی به سال 1309.

10- خرداد- مرگ زلفی آدی گوزلوف (خواننده) در باکو به سال 1324.

11- خرداد- تولد دکتر محمدامین ریاحی (نویسنده و معلم) در خوی به سال 1302.

12- خرداد- تولد عاشیق فرخ مهدی پور در روستای شیخ حسینلو از توابع کلیبر به سال 1341.

13- خرداد- تولد آفاق مسعود (نویسنده) در باکو به سال  1336.

15- خرداد- تولد میکائیل مشفق (شاعر) در باکو به سال 1287.

16- خرداد- تولد رضا ژاله (سازندة ساز و شاعر) در خیاو به سال 1326.

19- خرداد- مرگ رشید بهبودوف (خواننده) در مسکو به سال 1367.

20- خرداد- مرگ میرهاشم امیر آرین (از فعالان جمهوری خودمختار آذربایجان) در تهران به سال1383.

- تولد محمد عارف (ادیب) در باکو به سال 1283.

- مرگ سلیمان رستم (شاعر و نویسنده) در باکو به سال 1368.

-مرگ سید جعفر پیشه وری (مبارز سیاسی و نخست وزیر حکومت ملی آذربایجان) در یولاخ جمهوری آذربایجان به سال 1326.

21- خرداد- تولد مفتون امینی (شاعر) در 1305..

22- خرداد- افتتاح دانشگاه تبریز توسط حکومت ملی آذربایجان در 1325.

- مرگ اقرار علیف (مورخ) در باکو به سال 1383.

24- خرداد- مرگ عظیم عظیم زاده (نقاش) در باکو به سال 1322.

25-خرداد- افتتاح موزة هنری بهزاد در تبریز توسط حکومت ملی آذربایجان در 1325.

31- خرداد- تولد عباسقلی آقا باکیخانوف (نویسنده. مورخ و شاعر) در روستای امیرجان باکو به سال 1173.

Go Back

Comment