header photo

اطلاعیه دبیرخانه فرقه دمکرات آذربایجان در مورد برگزاری پلنوم وسیع و فوق‌العاده کمیته مرکزی

اطلاعیه دبیرخانه فرقه دمکرات آذربایجان

در مورد برگزاری پلنوم وسیع و فوق‌العاده کمیته مرکزی 

پلنوم وسیع و فوق‌العاده کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان در تاریخ ۱۳ مهرماه سال ۱۳۹۸ برگزار گردید.

 نخست شرکت کنندگان با اعلام یک دقیقه سکوت خاطره رفیق فقید واله قلی زاده، صدر پیشین کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان، و همه مبارزان جان باخته در راه کسب حقوق ملی و آزادی و عدالت اجتمایی را گرامی داشتند.

سپس گزارش دبیر شعبه تشکیلات درباره تعداد دعوت شده گان و حاضرین و وجود حدنصاب برای رسمیت یافتن پلنوم به تصویب رسید و پلنوم کار خود را آغاز کرد.

پلنوم وسیع در بخش اول خود به بررسی گزارش هیات سیاسی درباره تحولات سیاسی کشور پرداخت.

پس از بحث و بررسی همه جانبه درباره شرایط سیاسی کشور و منطقه، اعضای کمیته مرکزی بر لزوم آمادگی تشکیلات فرقه برای مواجهه با حوادث احتمالی گوناگون تاکید نمودند.

همچنین شرکت کنندگان در پلنوم هرگونه انحراف از راستاهای اصولی بیانیه ۱۲ شهریور ۱۳۲۴ و خط مشی تاریخی و انقلابی سید جعفر پیشه وری بنیان گذار فرقه دمکرات آذربایجان را خیانت به منافع زحمتکشان خلق آذربایجان و دیگر خلقهای کشورمان ارزیابی کردند.

بخش دوم پلنوم به مسائل تشکیلاتی اختصاص داشت.

دستور کار پلنوم فوق‌العاده بنا بر فراخوان مورخ ۲۳ تیرماه رفیق فقید واله قلی زاده، تصمیم گیری درباره اقدامات خودسرانه رحیم حسین زاده بود. ولی درگذشت رفیق واله قلی زاده، موضوع انتخاب صدر کمیته مرکزی را در اولویت دستور کار همین پلنوم قرار داد.

با پیشنهاد هیات سیاسی، رفیق عادله چرنیک بلند به عنوان تنها نامزد تصدی این وظیفه مهم معرفی گردید.

با توجه به همه جوانب، رفیق عادله خانم، یادگار و بازمانده انقلابی جنبش ۲۱ آذر، هم رزم  وفادار و استوار همه سالهای حیات فرقه، از طرف همه شرکت کنندگان در پلنوم به اتفاق آرا به عنوان صدر کمیته مرکزی انتخاب گردید.

همچنین دبیر اجرایی کمیته مرکزی نیز به اتفاق آرا انتخاب شد.

آنگاه گزارش مشروح دبیر شعبه تشکیلات درباره اقدامات ضد اساسنامه ای و تفرقه افکنانه رحیم حسین زاده به سمع شرکت کنندگان در پلنوم وسیع رسید.

بخشهایی از این گزارش به شرح زیر است:

- رحیم حسین زاده در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸، با زیر پا گذاشتن همه اصول تشکیلاتی فرقه و به قصد کودتا و تصاحب رهبری فرقه، ۱۵ نفر را گرد هم آورده و با دروغ گویی آگاهانه این گردهمایی را "پلنوم کمیته مرکزی" می نامد. در حالی که اصولاً رحیم حسین زاده صلاحیت دعوت برای تشکیل پلنوم را نداشته و ندارد.

- رحیم حسین زاده طبق بیانیه های منتشر شده پس از این گردهمایی، با نقض خشن اساسنامه فرقه، صدر کمیته مرکزی فرقه را از انجام وظایف خود برکنار و هیات سیاسی و کمیته مرکزی و دیگر ارگانهای اجرایی فرقه را نیز منحله اعلام می کند. در پایان، او خود را تنها ارگان و تنها رهبر صلاحیت دار فرقه می نامد.

- رحیم حسین زاده در جریان این گردهمایی اعلام میکند که سه یا چهار عضو غایب کمیته مرکزی به حاضرین وکالت داده اند. در حالی که دو نفر از آنها بیش از یکسال است که در نتیجه سکته مغزی قدرت تکلم و اظهار نظر ندارند.  

- فقط ۵ نفر از شرکت کنندگان در این گردهمایی عضو کمیته مرکزی بودند. سایرین یا اعضای ساده فرقه بودند و یا اینکه اصلاً عضو فرقه نبودند.

شرکت کنندگان در پلنوم وسیع، پس از بررسی دقیق و همه جانبه، نتیجه گرفتند که اقدامات رحیم حسین زاده به قصد ایجاد و گسترش آگاهانه تفرقه و نابودی سیمای تاریخی و تشکیلاتی فرقه دمکرات آذربایجان انجام گرفته است.

پلنوم وسیع این اقدامات رحیم حسین زاده را فقط به سود دشمنان نهضت ۲۱ آذر و علیه منافع زحمتکشان خلق آذربایجان و دیگر خلقهای ایران ارزیابی نمود.

پلنوم وسیع و فوق العاده رحیم حسین زاده را به اتفاق آرا از ترکیب هیات سیاسی و کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان اخراج کرد، همچنین تمامی اسنادی که با سوء استفاده از نام و مُهر فرقه توسط او صادر شده را بی اعتبار اعلام نمود.

در پایان، پلنوم وسیع پیشنهادهای هیات سیاسی را برای تکمیل ترکیب هیات سیاسی و ترکیب کمیته مرکزی مورد ارزیابی قرار داد. پس از بررسی وضعیت تک تک رفقا، کمیته مرکزی کنونی به اتفاق آرا پیشنهادهای هیات سیاسی را به تصویب رساند.

دبیرخانه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

۱۳ مهرماه سال ۱۳۹۸

Go Back

Comment