header photo

بیانیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

بیانیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

 به مناسبت اعتراض های وسیع مردم ایران

علیه سیاست های زن ستیزانه حکومت جمهوری اسلامی

 

هم میهنان گرامی!

خواهران و برادران آذربایجانی!

با قتل هولناک مهسا امینی توسط «گشت ارشاد» نیروهای انتظامی رژیم حاکم بر کشورمان، برگ سیاه دیگری به کارنامه زن ستیزانه حاکمیت جمهوری اسلامی افزوده شد. در پی افشای این قتل و به خاک سپاری پیکر این دختر بیگناه ٢٢ ساله در شهر سقز، موجی از خشم و نفرت علیه حکومت ظالم  ولایت فقیه بر انگیخته شد. جوانان و دانشجویان و در پیشاپیش آنان زنان و دختران، در گرد همایی های اعتراضی خود با شعار مشترک «زن، زندگی، آزادی»، خواهان معرفی و مجازات آمران و عاملان این جنایت شدند. دختران شجاع میهنمان با حرکات و ابتکارات جدید همچون برداشتن روسری در مقابل ماموران، آتش زدن روسری ها و بریدن گیسوان خود در انظار عمومی، دستگاه های عقیدتی رژیم حاکم را به چالش گرفته اند.

تاکنون گزارشات متعددی از گسترش این اعتراض ها به حدود صد شهر  از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کشورمان منتشر شده است. در شهرهای کردستان، به نشانه همبستگی با معترضان، به مدت دو روز فروشگاه ها تعطیل شدند.

دستگاه های امنیتی و مسئولین حکومت که ابتدا در صدد توجیه این حادثه دردناک بودند. همچون سال های گذشته خیلی زود سرکوب خشن و وحشیانه و خونین انبوه معترضان را آغاز کردند. تاکنون اخباری مبنی بر کشته شدن بیش از ٢٠ نفر از هموطنان بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم در شهرهای مختلف افشا شده است. حکومت سرکوبگر که از گسترش سریع این اعتراض ها سراسیمه شده، همچون حوادث سالهای ١٣٩٦ و ١٣٩٨ به قطع خطوط اینترنت و اخلال در ارتباط تلفن های همراه متوسل شده و احیانا نظیر همان سالها در صدد قتل عام گسترده اعتراض کنندگان است.

رژیم در برخی شهرهای کردستان وضعیتی شبیه به  حکومت نظامی ایجاد کرده و با گسیل نیروهای سرکوبگر از استانهای مجاور و به ویژه از استانهای آذربایجان برای سرکوب ساکنین شهرهای کردنشین، در صدد ایجاد تفرقه و رویارو قرار دادن ترک ها و کردها است. البته تظاهرات عظیم جوانان و دختران و پسران در تبریز و سر دادن شعار « آذربایجان اویاقدیر،  کردستانا دایاقدر- به معنی آذربایجان بیدار است، حامی کردستان است» نشان داد که جوانان آذربایجانی به توطئه های تفرقه افکنانه ارگان های امنیتی و سرکوبگر پی برده اند و در جهت افشای این توطئه ها حرکت می کنند.

همراه با گسترش سرکوب خونین اعتراض کنندگان، همچون سال های  ١٣٩٦ و ١٣٩٨، شعارهای جوانان و زنان و دختران در خیابان ها نیز رادیکال تر شده است. معترضین با شعارهایی نظیر «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه ای»، «مرگ برستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر» و « از کردستان تا تبریز، صبر ما گشته لبریز»، هم اکنون به طور مشترک رهبری حکومت را نشانه گرفته اند.

طی سال های گذشته، حرکت های اعتراضی متشکل اقشار و طبقات گوناگون نظیر کارگران و زحمتکشان، معلمان و باز نشستگان برای تامین زندگی عادلانه و انسانی علیه ادارات گوناگون رژیم ظالم جمهوری اسلامی جریان داشته است. اکنون جنبش دیرینه و همیشگی زنان برای حقوق برابر و آزاد شدن از قید و بندهای ایدئولوژیک و قرون وسطایی رژیم حاکم به مرحله نوینی رسیده و نقش بر جسته زنان را نشان می دهد. علاوه بر این، زنان همچون بخشی از جامعه و نیروی کار در جنبش های کارگری، معلمان و باز نشستگان نیز شریک و همراه مردان کشورمان هستند.

جنبش های گسترده کارگری، معلمان، باز نشستگان، جوانان و اینک جنبش وسیع و سراسری زنان و دختران به مناسبت قتل هولناک مهسا امینی نشان می دهد که ماشین سرکوب حاکمیت دیکتاتوری جمهوری اسلامی به شکل جدی از طرف ساکنین کشورمان به چالش کشیده شده است. این، فرصت مناسبی است که با اتحاد عمل این جنبش های گوناگون، موضوع مبارزه مشترک و سازمان یافته را در جهت احیای حقوق و آزادی های دمراتیک، عدالت اجتماعی و احقاق حقوق خلق های میهنان  در مرکز توجه قرار داد.

فرقه دمکرات آذربایجان بر این باور است که با اتحاد عمل احزاب و سازمانهای مترقی و آزادی خواه و همگام با مردمی که در میدان مبارزه هستند، می توان رژیم ارتجاعی حاکم بر کشورمان و رهبری آن را در جهت تامین خواستها و اراده ساکنین کشورمان به عقب راند و شرایطی نوین و مترقی در میهنمان ایجاد کرد.

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان فاجعه دردناک مرگ مهسا امینی را صمیمانه به خانواده او تسلیت می گوید و هم آوا با خانواده امینی و همه معترضین در شهرهای گوناگون کشورمان خواهان مجازات آمرین و عاملین این جنایت هولناک است. و همچنین از خواستهای به حق زنان و جوانان معترض حمایت می کند.

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

٢٩ شهریور ١٤٠١

٢٠ سپتامبر ٢٠٢٢ 

 

Go Back

Comment