header photo

پیام شادباش کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به مناسبت هشتادمین سالگرد بنیان گذاری حزب تودۀ ایران

پیام شادباش کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

به مناسبت هشتادمین سالگرد بنیان گذاری حزب تودۀ ایران

رفقای گرامی !

  کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان هشتادمین سالگرد تاسیس حزب توده ایران را به شما و از طریق شما به همه اعضاء و هواداران حزب  تبریک می گوید. 

  10  مهر ماه مصادف است با هشتادمین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران. هشتاد سال قبل،  پس از سقوط دیکتاتوری رضاشاه، گروهی از یاران دکتر ارانی و بازماندگان حزب کمونیست ایران،  پس از رهائی از زندانها و بازگشت از تبعیدگاه ها، حزب تودۀ ایران را به مثابه ادامه دهندۀ راه حزب کمونیست ایران در شرایط نوین بنیاد نهادند.

  به گواهی دوست و دشمن، حزب تودۀ ایران چهره سیاسی کشور را دگرگون و مبارزات مردم و بویژه زحمتکشان را از نظر سازماندهی و تشکل به سطح بالاتری ارتقاء داد. تشکیل اتحادیه های کارگری و دهقانی، تشکل های زنان، دانشجویی و دانش آموزی، کانون های ادبی و فرهنگی، جمعیت صلح و مبارزه با فاشیسم، سازماندهی  علیه دیکتاتوری ، مبارزه برای دمکراتیزه کردن کشور، مبارزه در راه احقاق حقوق زحمتکشان و خلق های ساکن ایران از جمله اهدافی بود که از همان ابتدا در دستور کار این حزب قرار گرفت.

  برنامه های حزب توده ایران برای رهایی کشور از عقب ماندگی، بهبود معیشت مردم، آزادی های دمکراتیک و رفع ستم ملی با واکنش شور انگیزی از سوی زحمتکشان، روشنفکران، فرهنگیان، هنرمندان و توده های مردم روبرو شد. گرایش اقشار و طبقات بویژه زحمتکشان به سمت این جریان سیاسی در تاریخ سیاسی ایران بی نظیر بود. در آذربایجان استقبال از برنامه های حزب بسیار گسترده  بود. تعداد اعضای حزب در سازمان ایالتی حزب تودۀ ایران در آذربایجان به زودی به شصت هزار نفر رسید و این سازمان به بزرگترین سازمان ایالتی تبدیل شد.

  حزب توده ایران با انتشار دهها روزنامه، مجله، صدها کتاب و سازماندهی اجتماعات و متینگ ها و احداث کلوپ های بحث عمومی در تهران و بسیاری از شهرستان ها، به یکباره افق روشنفکری جامعه استبداد زده و عمیقا عقب مانده کشور را دگرگون کرد. حزب تودۀ ایران توانست در مدت نسبتا کوتاهی خدمات شگرفی در عرصه سازماندهی و پیشبرد مبارزات توده های مردم در راه بهبود شرایط زندگی زحمتکشان مانند تصویب قانون کار انجام دهد و مبارزه علیه ارتجاع و غارتگران داخلی  و افشای ماهیت فاشیسم و  امپریالیسم جهانی را رهبری کند.

  با تاسیس فرقۀ دمکرات آذربایجان در 12 شهریور سال 1324، دهها هزارنفر از اعضاء و کادر های حزب توده ایران به صفوف تشکیلات فرقه پیوستند. چند دهه مبارزه دوشادوش توده ای ها و فرقه ای ها صفحات درخشانی را در تاریخ مبارزات نیروهای مترقی و آزادیخواه  کشور رقم زده است. بدون تردید نام حزب توده ایران با سازماندهی توده ها جهت دستیابی به آزادی ، پیشرفت و ترقی کشور و مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم جهانی گره خورده است. این واقعیتی است که دشمنان قسم خورده حزب نیز به آن اذعان دارند.

  ارزیابی و بررسی تاریخ سیاسی  هشتاد سال اخیر ایران بدون در نظر گرفتن نقش انقلابی و سازندۀ حزب توده ایران در تاریخ مبارزات سیاسی کشور ناقص و غیر واقعی است. امپریالیسم و استبداد و ارتجاع  و غارتگران داخلی با تبلیغات کرکننده ای تمام نیروی خود را بکار گرفته و می گیرند تا چهره مردمی و انقلابی حزب توده ها را واژگونه جلوه دهند. با کمال تاسف باید گفت که بعضی از جریان های سیاسی نیز، چه از نظر کم تجربگی و یا رسوبات طبقاتی در دام چنین تبلیغاتی گرفتار می شوند.

  تجربه انقلاب بهمن 1357 در این زمینه پندآموز است. در آن زمان هر چند به تسخیر درآوردن تدریجی حاکمیت برآمده از انقلاب توسط نیروهای ارتجاعی و مدافعان منافع غارتگران داخلی و خارجی گرد آمده زیر چتر ولایت فقیه در شکست انقلاب نقش اساسی و تعیین کننده داشت، اما کم تجربگی سازمان های سیاسی مدافع مردم، انحصارطلبی  و تنگ نظری های طبقاتی  و رسوبات تبلیغات باز مانده از دوران ستم شاهی، نقش کمی در  تفرقه احزاب سیاسی و تشکیل نشدن جبهه متحد خلق نداشت.

 

  رفقای ارجمند!

  سالها است که کشور ما نیاز به یک تحول اجتماعی بنیادی دارد. اما رژیم ولایت فقیه که سرنوشتش با غارتگران و نیروهای ارتجاعی گره خورده ، مانع از آن است که کوچکترین گامی  در جهت خواستهای مردم برداشته شود. حوادث سالهای اخیر بخوبی نشان می دهد که مردم  برای برون رفت از این وضعیت ناگوار از کوچکترین روزنه ای استفاده می کنند  تا حاکمیت را به عقب نشینی وادارند. مردم نشان داده اند که حاضرند در میدان مبارزه هزینه دهند. اما در غیاب جبهه متحد نیروهای مترقی، ملی و تشکل های مستقل صنفی، جنبش مردم راه به جایی نمی برد.

  متاسفانه یکی از بزرگترین ضعف های جنبش انقلابی کشورما پراکندگی نیروهای مترقی، ملی و آزادیخواه  است. تا زمانیکه این ضعف جنبش بر طرف نشود، نیروهای ضد مردمی در جهت ضربه زدن به جنبش انقلابی خلق های میهنمان، بزرگترین استفاده را می کنند.

  امروز هموطنان ما از سوئی در دریائی از انواع بحران های داخلی که نتیجۀ ناکار آمدی و ضد مردمی جمهوری اسلامی است دست و پا می زنند، و از سوی دیگر کشورمان با توطئه های پیچیده و تهدیدهای امپریالیستی دولت آمریکا و متحدینش روبرو است. چناچه غفلت شود، این وضعیت می تواند میهنمان را  با یک  فاجعه جبران ناپذیری روبرو کند.  به همین دلیل، اکنون بیش از همیشه به همسوئی و فعالیت مشترک  نیروهای انقلابی و مترقی و خلق های ساکن کشورمان احتیاج داریم. در این امر مهم، حزب تودۀ ایران  پیگیر ترین حزب سیاسی ایران است  و از روز تاسیس تا کنون اتحاد همه نیروهای ترقی خواه و میهن دوست را در مقابل مشکلات و دشمن مشترک، لازم دانسته و لازم می داند. بدین لحاظ اکنون نیز حزب توده ایران بنا به تجربه تاریخی و مشی انقلابی خود نقش تعیین کننده ای در تحقق این امر مهم به عهده دارد.

 

رفقای گرامی!

یک بار دیگر سالروز بنیانگذاری حزب توده ایران را به شما و از طرق شما به همه اعضا و هواداران و دوستداران حزب از صمیم قلب تبریک می گوییم.

  • گرامی باد خاطره شهدا و جانباختگان حزب توده ایران و همه نیروهای ملی و ترقی خواه کشور!
  • فرخنده باد هشتادمین سالگرد بنیان گذاری حزب توده ایران!
  • بر قرار باد اتحاد عمل نیروهای ملی و مترقی بر علیه امپریالیسم و ارتجاع داخلی و خارجی!
  • پیش به سوی آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، صلح  و رهائی خلق های کشورمان!

 

  کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

  10 مهر 1400

Go Back

Comment