header photo

پیام شاد باش کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به مناسبت فرا رسیدن نوروز سال ۱۳۹۹

 پیام شاد باش کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

به مناسبت فرا رسیدن نوروز سال ۱۳۹۹

هم‌میهنان گرامی!

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان آغاز سال نو را به همه هموطنان گرامی شادباش می گوید و برای همگان آرزوی شادابی، سعادت، موفقیت و پیروزی دارد.

امسال در حالی به استقبال نوروز می رویم که کشورمان در بحرانی همه جانبه به سر می برد. نتیجه نزدیک به چهار دهه حکمرانی، حاکمان نالایق چیزی نیست جز فقر، اعتیاد، بیکاری، بی خانمانی و دهها بلیه اجتماعی از یک سو، دزدی های میلیاردی و غارت همه سرمایه کشور از سوی دیگر. درماندگی رژیم در کنترل حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و اخیرا کرونا ویروس نیز مزید بر این مدعاست.

 در سال گذشته مبارزات کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان و ... همراه با خلق های ساکن کشورمان بر علیه سیاست های ویرانگر رژیم ابعاد گسترده ای پیدا کرد و جمهوری اسلامی را در تنگنای جدی قرار داد. بدستور سران سه قوه نیروهای امنیتی برای کنترل اوضاع به سرکوب خشن کارگران، معلمان، دانشجویان و دیگر معترضین، بویژه سرکوب خونین اعتراضات میلیونی مردم در آبان ماه، مبادرت کردند و هزاران نفر را کشتند و یا زندانی کردند. این عمل چهره ضد مردمی حاکمیت را بیشتر از پیش در نزد توده ها به نمایش گذاشت. تحریم گسترده و بی سابقه میلیونی مردم در انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی، پاسخ محکم و دندان شکنی بود که حکومت جمهوری اسلامی و در راس آن ولی فقیه دریافت کرد.

هموطنان عزیز!

با آرزوی فرا رسیدن بهار واقعی که در کشورمان دیگر نشانی از استبداد، ظلم و بی عدالتی نباشد. به استقبال نوروز می رویم. مردم ما شایسته زندگی کردن در فضایی سرشار از صلح و دوستی، عدالت و برابری هستند. تلریخ ما به ویژه تاریخ یکصد ساله اخیر، نشان می دهد که خلق های ایران برای رسید به یک زندگی انسانی و شرافتمندانه، یک لحظه از مبارزه پا پس نکشیده و تا تحقق آن از پای نخواهد نشست.

امیدواریم سال ۱۳۹۹، سال پیروزی خلق های ایران بر استبداد حاکم و رسیدن به آزادی، عدالت اجتماعی و شکوفایی کشور و برون رفت از همه تنگناها باشد.

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان یک بار دیگر فرا رسیدن آغار بهار را به همه مردم کشورمان تبریک می گوید و آرزو دارد سال پیش رو سالی سرشار از موفقیت و شادکامی برای تک تک هم میهنان گرامی باشد.

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

نوروز ۱۳۹۹

 

Go Back

Comment