header photo

اوخو تار - بخوان تار

اوخو تار - بخوان تار

شعر : میکائیل مشفق

آواز : فلورا کریم اوا

بر گردان شعرو صدا : بهروز مطلب زاده

میکس و تنظیم : علی دهقان

سخنی چند درباره «اوخو تار»

شعر بلند و زیبای «اوخوتار» - بخوان تار-  ازسروده های ماندگار وفراموش نشدنی میکائیل مشفق( 5 جولای 1908 – 6 یانوار 1938) شاعر بلند آوازه آذربایجان است.

میکائیل مشفق، «اوخوتار» را درشرایطی کاملن ویژه ای سرود، وبه همین دلیل نیز، سیروسرگذشت این شعر وسرانجامِ سراینده آن بسیار شگفت انگیزاست وعبرت آموز، که به جای خود به آن خواهیم پرداخت.

شعر«اوخو تار» از زمان سرایش آن در دهه 30 میلادی تاکنون، بارها به شکل آواز، توسط بسیاری ازخوانندگان سرشناس و مشهور آذربایجان، ازجمله خانم شوکت علی اکبر اوا، فلورا کریم اوا، گل آقا ممدوف، اسماعیل رضایف، آقا سلیم عبدالله یف و دیگران خوانده شده، وصدها بارو به اشکال مختلف «دیکلمه» شده است.به جرئت می توان گفت که انگشت شمارند آذربایجانی های اهل فرهنگی که با «اوخوتار» آشنا نباشند واین نغمه پرشور را به جان ِ دل نشنیده باشند.

برگردان فارسی این شعر را به همه آن انسان های شریفی تقدیم می کنم که «انسان» را درمقام «انسان» ی آنان ارج می گذارند ونه براساس رنگ پوست ودین و زبان و ملیت.

بهروز مطلب زاده

https://www.facebook.com/1045503598920052/videos/558662381539615/

 

Go Back

Comment