header photo

بیانیهٔ به مناسبت روز جهانی کارگر (جمعی از کارگران امور نگهداری خط و ابنیه راه‌آهن آذربایجان)

بیانیهٔ  به مناسبت روز جهانی کارگر

(جمعی از کارگران امور نگهداری خط و ابنیه راه‌آهن آذربایجان)

ما خواهان جلوگیری از انواع برنامه‌ها در جهت دامن زدن به اختلافات قومی هستیم. طبقهٔ کارگر باید در جهت از بین بردن تنش‌های قومی قدم بردارد و بر برادری مردم و همبستگی و اتحاد آن‌ها تأکید کند. بودجه‌های میلیاردی به جای صرف شدن در باشگاه‌های فوتبال که به اختلافات دامن می‌زند، باید در جهت رفاه مردم هزینه شود.

ما، جمعی از کارگران امور نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، ضمن اعلام حمایت با دیگر تشکل‌های مستقل کارگری در ایران و سراسر جهان موارد زیر را به عنوان مهم‌ترین خواسته‌ها و اصول خود مطرح می‌کنیم:

۱. کارگران مهم‌ترین پشتیبانان آزادی و برابری در جامعه هستند و همواره این دو اصل را در صدر برنامه‌های خود قرار می‌دهند.

۲. کاهش آزادی و همواره با افزایش نابرابری همبسته است و در روند کنونی شاهد بدتر شدن اوضاع هستیم. از سویی شاهد افزایش فقر و زباله‌گردی هستیم و از سویی دیگر خودروهای صدها میلیون تومانی. و در عین حال به دلیل نبود تشکل‌های مستقل کارگری سراسری صدای مخالف رسایی در جامعه وجود ندارد جلوی این شکاف در حال گسترش را بگیرد.

۳. ما مخالف هر شکلی از پیمانکاری هستیم و شرکت‌های پیمانکاری باید برچیده شوند و نباید واسطه‌ای بین کارگران و شرکت‌های دولتی باشد. شرکت‌های پیمانکاری کارکردی جز هدر دادن منابع و بردن بخشی از ثروت به جیب اشخاصی خاص ندارد و ذاتاً نتیجهٔ فساد اداری است.

۴. ما خواهان شفافیت در هزینه‌ها و تصمیمات ادارات دولتی هستیم و باید سازوکاری جهت منتشر کردن تمامی اسناد مالی ادارات دولتی وجود داشته باشد.

۵. ما خواهان افزایش ردیف بودجه آموزش و پرورش و بهبود شرایط آموزش مدارس دولتی و وضعیت صنفی معلمان هستیم. همچنین خواهان برچیده شدن مدارس غیردولتی هستیم زیرا آموزش باید برای تمام کودکان، فارغ از وضعیت اجتماعی، یکسان باشد.

۶. ما خواهان افزایش ردیف بودجهٔ بهداشت هستیم. ما خواهان برچیدن بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های خصوصی، بهبود شرایط بیمارستان‌های دولتی، بهبود وضعیت صنفی پرستاران هستیم. درمان باید مطلقاً بدون هزینه باشد و جهت افزایش تعداد پزشکان و پرستاران باید امکانات کافی در اختیار نظام آموزش عالی قرار گیرد.

۷. ما خواهان بهبود اساسی شرایط حمل‌ونقل عمومی هستیم. باید با جلوگیری از هدر دادن منابع درآمد حاصل از آن در جهت افزایش تعداد اتوبوس‌ها و مترو و بهبود وضعیت صنفی رانندگان و دیگر کارکنان قرار گیرد.

۸. ما خواهان جلوگیری از انواع برنامه‌ها در جهت دامن زدن به اختلافات قومی هستیم. طبقهٔ کارگر باید در جهت از بین بردن تنش‌های قومی قدم بردارد و بر برادری مردم و همبستگی و اتحاد آن‌ها تأکید کند. بودجه‌های میلیاردی به جای صرف شدن در باشگاه‌های فوتبال که به اختلافات دامن می‌زند، باید در جهت رفاه مردم هزینه شود.

کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن

اول_مه ۱۳۹۸

Go Back

Comment