header photo

توصیه علی مطهری به جانبداری از حق در جنگ قره باغ

توصیه علی مطهری به جانبداری از حق در جنگ قره باغ

علی مطهری در توییتی نوشت:

وزارت امورخارجه باید طرف حق را در جنگ آذربایجان و ارمنستان بگیرد.

Go Back

Comment