header photo

گسترش اعتصابات سراسری کارگران نفت و گاز

از خواسته های برحق کارگران اعتصابی حمایت کنیم!

گسترش اعتصابات سراسری کارگران نفت و گاز

اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای شاغل در پروژه‌های مختلف نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و صنایع فولادی گسترش یافته و کارگاه‌های زیادی به‌طور کامل به اعتصلب پیوستند.

اعتصاباتی که تحت عنوان «کمپین ۱۴۰۲» از روز جمعه آغاز شد، امروز شنبه گسترش پردامنه ای یافته و به بسیاری از شرکت ها و سایت ها سرایت کرده است. این کمپین اعتصابی در اعتراض به عدم افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۲ سازماندهی شده و کارگران با تحویل وسایل خود کارگاها را ترک می کنند. کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی هستند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با انتشار بیانیه ای تحت عنوان «با قدرت وارد اعتصاب شویم» نوشته است: استارت اعتصابات را کارگران پروژه ای جوشکار در پتروشیمی سلمان فارسی سربندر در بیست و دوم فروردین زدند و در مقابل قلدری پیمانکار با مطالبه افزایش دستمزد بر اساس میزان درخواستی خود دسته جمعی دست به اعتصاب زدند. بعد از آن کارگران در پتروپالایش دهلران (دشت عباس) در بیست و ششم فروردین با همین خواست و نوبت کاری ۲۰ روز کار ۱۰ روز استراحت دست به اعتصاب زدند و روز اول اردیبهبشت کارگران شرکت اکسیر صنعت شاغل در پروژه‌ پالایشگاه آبادان دست به اعتصاب زده و کار را تعطیل کردند. روز جمعه کارگران شرکت های آبادراهان وسکاف نیز در فاز ۲ پالایشگاه آبادان به اعتصاب پیوستند و محل کارگاه را تخلیه کردند.

در بیانیه این شورا آمده است: افزایش ۷۹ درصدی دستمزدها و بیست روز کار و ده روز تعطیلی جهت داشتن فرصتی برای بودن با خانواده ها در مطالبه فوری ما کارگران پروژه ای در این اعتصابات است و در عین حال ما پیگیر دیگر مطالبات پاسخ نگرفته خود از جمله کوتاه شدن دست پیمانکاران مفتخور، بهبود وضع خوابگاهها و بالابردن استاندارد آنها در حد قابل قبول است، ایمنی محیط کار هستیم.

مطابق آخرین گزارش شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت، روز شنبه این شرکت ها به اعتصاب پیوسته اند:

1ـ اعتصاب کارگران دهلران

2ـ پیوستن کارگران پتروشیمی دهلران و دشت‌عباس بە اعتصابات عمومی بخش پتروشیمی کشور..

3ـ اعتصاب کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی گچساران

4ـ کارگران شرکت تیام صنعت شاغل در پروژه‌ی پتروشیمی گچساران نیز در اعتراض به عدم افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۲ دست به اعتصاب زده و کارگاه را تخلیه کردند.

5ـ شنبه ۲ اردیبهشت نیروهای شاغل در پتروشیمی صدف با آغاز اعتصاب در حال ترک و تخلیه کارگاه هستند.

6ـ کارگران شرکت پناه صنعت شاغل در پتروشیمی لردگان روز شنبه دوم اردیبهشت ماه با پیوستن به اعتصاب سراسری در حال تخلیه کارگاه هستند.

7ـ خیابان‌های شهر کنگان مملو از کارگرانی است که با آغاز اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای در حال بازگشت به شهرهای خود هستند.

8ـ کارگران پیمانکاری شرکت پتروشیمی کرمان منطقه ویژه سیرجان امروز شنبه دوم اردیبهشت ماه با ترک محل کارگاه اعتصاب خود را آغاز کردند.

9ـ گروهی از کارگران پروژه ای شاغل در پتروشیمی بندر جاسک نیز روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه دست به اعتصاب زده و کارگاه را تخلیه کردند.کارگران پروژه‌ای شاغل در شرکت پارس کیهان نیز در اعتراض به عدم افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۲ دست به اعتصاب زده و کارگاه را تخلیه کردند. کارگران پروژه‌ای شاغل در 10ـ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی هستند.

11ـ گسترش اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای- باهری

12ـ کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی هستند.

13ـ گسترش اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای- پتروپالایش

14ـ کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی هستند.

15ـ کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی هستند.

16ـ گسترش اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای- بوشهر سایت یک

17ـ کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی هستند.

18ـ اعتصاب کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی آپادانا

19ـ کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی آپادانا واقع در عسلویه نیز در اعتراض به عدم افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۲ دست به اعتصاب زده و کارگاه را تخلیه کردند.

20ـ اعتصاب کارگران شرکت iGC دشت عباس، بە دلیل "حقوق عقب افتاده، افزایش نیافتن حقوق از دوسال پیش، شرایط بد غذایی، شرایط بد محیط آسایشگاه".نیروهای اکسیر صنعت در فاز ۱۴ پارس جنوبی امروز دوم اردیبهشت ماه به اعتصاب سراسری ملحق شده و کارگاه را تخلیه کردند.

21ـ گسترش اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای- پیمانکاری جهانگیری

 کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی هستند.

Go Back

Comment