header photo

گشوده شدن برگ سیاه دیگری در پرونده استبداد دینی

گشوده شدن برگ سیاه دیگری در پرونده استبداد دینی

 ابوالفضل قدیانی

بدیهی است که تمامی دستگاه‌های زیر نظر قوه قضاییه، نیروهای امنیتی و سازمان زندان‌ها در این جنایات مسئولند و باید پاسخگو باشند. اما مسئول اصلی و پاسخگوی نهایی کسی است که این استبداد قائم به اوست و این قوا و سازمان‌های سرکوب به طور مستقیم و غیر مستقیم از او دستور می‌گیرند. تا شخص علی خامنه‌ای در مقام مستبد پابرجاست و تا زمانی که نهاد ولایت فقیه به عنوان نهاد قوام‌بخش استبداد برقرار است، متأسفانه از این دست فجایع باز هم اتقاق خواهد افتاد چرا که برقراری حکومت قانون همان و برچیده شدن بساط رعب و حشت همان.

روز بیست و یکم خردادماه ۹۸ علیرضا شیرمحمدعلی زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ به دست دو تن از زندانیان مجرم در جرائم قتل و مواد مخدر به طرز فجیعی با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید و بدین ترتیب برگ دیگری بر پرونده سیاه‌تر از سیاه استبداد دینی افزوده شد.

دستگاه قضایی و نیروهای سرکوب‌گر امنیتی تحت فرمان مستبد امروز ایران، آقای خامنه‌ای، بر خلاف اصل تفکیک جرائم، زندانیان سیاسی و عقیدتی را جهت زجر و آزار مضاعف در بند زندانیان خطرناک نگهداری می‌کنند تا به گمان خود آنان را بشکنند و از کرده خود پشیمان کنند. البته زهی خیال باطل! این شرارتی است که استبداد را روز به روز رسواتر و منفورتر می‌کند.

بدیهی است که تمامی دستگاه‌های زیر نظر قوه قضاییه، نیروهای امنیتی و سازمان زندان‌ها در این جنایات مسئولند و باید پاسخگو باشند. اما مسئول اصلی و پاسخگوی نهایی کسی است که این استبداد قائم به اوست و این قوا و سازمان‌های سرکوب به طور مستقیم و غیر مستقیم از او دستور می‌گیرند. تا شخص علی خامنه‌ای در مقام مستبد پابرجاست و تا زمانی که نهاد ولایت فقیه به عنوان نهاد قوام‌بخش استبداد برقرار است، متأسفانه از این دست فجایع باز هم اتقاق خواهد افتاد چرا که برقراری حکومت قانون همان و برچیده شدن بساط رعب و حشت همان.

اگر قرار باشد که عرف معروف و قانون و اخلاق حاکم بر محاکم و زندان‌ها باشد دیگر اساسا آقای خامنه‌ای نمی‌تواند به طور غیر قانونی مخالفان را سرکوب کند و به حکومت سراسر نامشروع خود ادامه دهد.

درباره ستمی که به زندانیان سیاسی و عقیدتی گمنام و کمترشناخته‌شده می‌رود سکوت فعالان سیاسی و مدنی و فرهنگی غیر اخلاقی و غیر انسانی است. وظیفه همه ماست که با فریاد خود، اگر نمی‌توانیم استبداد را بشکنیم، لااقل مانع از به هدر رفتن خون جوانانی مانند علیرضا شیرمحمدعلی شویم و شاید جان دیگرانی را نجات دهیم.

Go Back

Comment