header photo

«ماهنشان» زنجان سرزمین افسانه‌ای

«ماهنشان» زنجان سرزمین افسانه‌ای

با ردپای سکونت موجوداتی از جن و پری تا دیو

«ماهنشان» چهار هزار ساله، صد کیلومتری با شهر زنجان فاصله دارد و از همان ورودی‌اش به مسافران یادآوری می‌کند قرار است با منطقه‌ای افسانه‌ای مواجه شوند. در جاده قدیم میانه به زنجان و در مسیر ماهنشان، کوه‌هایی رنگی را می‌بینید که نام اصلی‌شان و به زبان ترکی «آلا داغ‌لار» است. وقتی از دیدن‌شان حسابی افسون شدید، آماده مواجهه با «دودکش جن» هستید؛ ستون‌هایی سر به فلک کشیده از خاک رس فشرده با کلاهی از تخته سنگی مسطح. مردم می‌گویند این ستون‌ها را جنیان ساخته‌اند چون ساخت چنین بنای عجیبی آن‌هم در صدها سال پیش نمی‌تواند کار آدمیزاد باشد! با گذر از دو دودکش به دژی کهن می‌رسید که خانه دیوها و قلمرو آنهاست. قلعه «بهستان» نام رسمی اینجاست اما یادتان باشد در سرزمین دیوها، آن را به نام اصلی‌اش یعنی «تخت دیو» بخوانید. قلعه‌ای با ۶۴ اتاق و دو راه پله که از بیرون شبیه دیواره‌ای از دودکش‌های بهم چسبیده و تعدادی دودکش جداست و در پایینش روزنه‌هایی مرموز و اسرارآمیز قرار دارد. در این قلعه دیوها روی سنگ‌های مسطح بالای ستون‌ها می‌خوابیدند اما کسی چه می‌داند، شاید هنوز هم دیوی در گوشه و کنارش زندگی کند!

ادامه ...

Go Back

Comment