header photo

همراهی نوازندگان جمهوری آذربایجان با پارسا خائف

همراهی نوازندگان جمهوری آذربایجان با پارسا خائف

مهیار علیزاده می‌‌گوید: باتوجه به اینکه در ساخت آلبوم پارسا دو قطعه ترکی هم وجود خواهد داشت، به منظور نزدیکتر شدن به فضای حقیقی موسیقی آذربایجان، تصمیم بر آن شد تا از حضور چند تن از نوازندگان موسیقی باسابقه کشور آذربایجان استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نوازندگان جمهوری آذربایجان در آلبوم پارسا خائف، خواننده نوجوان کشور، با او همکاری می‌کنند.

مهیار علیزاده (آهنگساز آلبوم این نوجوان) درباره این اتفاق گفت: با توجه به اینکه در ساخت آلبوم پارسا دو قطعه ترکی هم وجود خواهد داشت، به منظور نزدیکتر شدن به فضای حقیقی موسیقی آذربایجان، تصمیم بر آن شد تا از حضور چند تن از نوازندگان موسیقی با سابقه کشور آذربایجان استفاده کنیم. خوشبختانه با کمک و همراهی آقای حسین ُملکیزاده ناظر ضبط وکال قطعات ترکی مورد نظر، با نوازندگان مورد نیازمان ارتباط برقرار کردیم و موفق به ضبط پارت های مورد نظر شدیم.

میار علیزاده گفت: اساتیدی که ما را در این آلبوم همراهی کردند، آقایان شیرزاد فتحعلی اُف نوازنده دودوک ( بالابان) و شهریار موسی اُف نوازنده کمانچه آذری هستند که هر دو این هنرمندان در رشته‌های خود از نوازندگان معتبر جمهوری آذربایجان محسوب می‌شوند.

مهیار علیزاده افزود: این قطعات از قدمت و محبوبیت بسیاری زیادی برخوردارند بنابراین در تنظیم آنها دقت زیادی کردم.

آهنگساز این مجموعه افزود : در این آلبوم از شعرهای شاعران معاصر همچون استاد هوشنگ ابتهاج، استاد محمدعلی بهمنی و هنرمند ارجمند اهورا ایمان استفاده کردم.

 آلبوم پارسا خائف شامل ۵ قطعه به زبان فارسی، دو قطعه به زبان ترکی و یک قطعه بی‌کلام خواهد بود.

Go Back

Comment