header photo

تظاهرات تبریز در حمایت از خوزستان آذربایجان، عرب، فارس اتحاد اتحاد

تظاهرات تبریز در حمایت از خوزستان

آذربایجان، عرب، فارس اتحاد اتحاد

بنا بر گزارش های رسانه ها عصر شنبه ۲ مرداد، مردم تبریز در حمایت از اعتراضات مردم خوزستان به خیابت ها آمدند.

در تظاهرات مردم تبریز شعار میدادند: «آذربایجان بیدار است پشتیبان خوزستان است» « آذربایجان ، اهواز – اتحاد ، اتحاد» « ایرانی باغیرت اتحاد اتحاد»

جوانان شرکت کننده در تظاهرات تبریز مورد هجوم نیروی انتظامی قرار گرفتند. سران حکومت برای ایجاد جو رعب و وحشت اقدام به بلندکردن هلی‌کوپتر کردند. همچین با پرواز پهباد در بالای سر تظاهرکنندگان اقدام به فیلم‌برداری کرده است.

در تظاهرات مردم تبریز شعار می‌دادند: « آذربایجان عرب فارس اتحاد اتحاد.» تظاهرت مردم تبریز با این شعار به تلاش سالیان حکومت برای تفرقه بین اقوام مختلف در ایران خط بطلان کشید. همچنین تظاهر کنندگان به زبان آذری شعار میدادند : «ما آماده‌ی شهادت هستیم  فرزندان بابک هستیم.»

 برای پراکنده کردن، اعتراضات اهالی تبریز نیروهای سرکوبگر گارد ویژه به جوانان معترض تبریزی حمله کردند. اما با مقاومت آنها روبرو شد.

اخبار رسیده حاکی از تظاهرات مردم در سایر شهرهای می باشد. مردم معترض در شهرهای زنجان و مرند در حمایت از مردم تشنه لب خوزستان درخیابان ها تجمع کردند.

حضور گسترده نیروهای سرکوبگر در خیابانهای اردبیل، مشکین‌شهر و نقده مشاهده می‌شود.

حاکمیت برای نرسیدن صدای تظاهرات مردم تبریز و سایر شهرها اقدام به اخلال در اینترنت و پایین آوردن سرعت آن کرده است.

اعتراضات مردم خوزستان به بی آبی در شهرهای مختلف این استان ادامه دارد. مردم درشهرهای مختلف استان از جمله شوش، سوسنگرد، ایذه، دزفول، کوت عبدالله، ویس، ماهشهر، حمیدیه، چمران و در چندین منطقه اهواز بر علیه بی آبی تظاهرات کردند. مردم سایر شهرهای ایران نیز در حمایت از آنها به خیابان‌ها آمدند و تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در شهرهای تهران، کرج، یزدان‌شهر اصفهان، الیگودرز، شاهین شهر، رباط کریم، میبد و….مردم در اعتراض به بی‌آبی در خوزستان و سرکوب مردم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

Go Back

Comment