header photo

Blog posts : "کتابخانه"

گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران

گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران

رسول مهربان/ نویسنده، محقق و تاریخ نگار

 

جای خالی سلوچ

کتاب

جای خالی سلوچ

نویسنده: محمود دولت آبادی

یورا بیلمز یولار منی

کتاب

یورا بیلمز یولار منی

مدینه گلگون

ویژه نامه سالگرد در گذشت صفر قهرمانی

ادبیات چلنگی

ویژه نامه سالگرد در گذشت  "صفر قهرمانی"

انجمن ادبی ساهر

پرسه های اشتیاق

کتاب

پرسه های اشتیاق

نویسنده: همت شهبازی

سلول 18

کتاب 

سلول 18

علی اشرف درویشیان

ادبیات منظوم ترک

نمونه هایی از

ادبیات منظوم ترک

تدوین و ترجمه: حبیب ساهر

کتاب ده روزی که دنیا را لرزاند

کتاب

 ده روزی که دنیا را لرزاند

نویسنده: جان رید

زندگی گالیله

کتاب 

زندگی گالیله

نویسنده: برتولت برشت

کتاب بازی شیطانی

کتاب

بازی شیطانی

نویسنده: رابرت دریفوس

جلد دوم

کتاب بازی شیطانی

کتاب 

بازی شیطانی

نویسنده: رابرت دریفوس

جلد اول

کتاب تاریخ مختصر نئولیبرالیسم

کتاب

تاریخ مختصر

نئولیبرالیسم

نویسنده: دیوید هاروی

جامعه ایران در دوران رضاه شاه

کتاب

جامعه ایران در دوران رضاه شاه

نویسنده: احسان طبری

پنجاه و سه نفر

کتاب

پنجاه و سه نفر

نویسنده: بزرگ علوی

باغ زمستان

کتاب

باغ زمستان

نویسنده: پابلو نرودا

زنگها برای که به صدا در می آید؟

کتاب 

زنگها برای که به صدا در می آید؟

نویسنده: ارنست همینگوی

خاطرات و تاملات دکتر مصدق

خرمگس

کتاب

خرمگس

نویسنده: لیلیان اتلوینیچ

همسایه ها

کتاب

همسایه ها

نویسنده: احمد محمود

داستان یک شهر

کتاب

داستان یک شهر

نویسنده احمد محمود

20 blog posts