header photo

تاریخ‌سازی چین در عصر فضا

تاریخ‌سازی چین در عصر فضا

فرود موفق بر نیمه تاریک ماه

ساعت ۲:۲۶ دقیقه بامداد (وقت جهانی) عصر کاوش‌های فضایی نقطه عطف دیگری را تجربه کرد. برای نخستین بار در تاریخ اکتشافات فضایی، سطح‌نشینی (بدون سرنشین) با موفقیت بر نیمه پنهان ماه فرود آمد.

این کاوشگر با نام Chang’e-4 نام دارد. تلفظ دقیق این کلمه چیزی شبیه به چان‌لیو است اما برای اینکه خطایی در فارسی شدن اتفاق نیفتد در این متن از نگارش پین‌ین یا نگارش چینی با حروف لاتین استفاده می‌کنم که به صورت Cháng’é بیان می‌شود.

در زبان چینی Cháng’é یکی از نام‌های ایزدبانوی ماه است و حالا این فرود باعث شد تا برای اولین بار چینی‌ها موفق شوند دست به ماموریتی بزنند که تا کنون هیچ کشور دیگری موفق به انجام آن نشده بود؛ فرود بر نیمه پنهان ماه.

ادامه ...

Go Back

Comment