header photo

حزب کمونیست کارگران روسیه: مبارزه طبقاتی تعطیل پذیرنیست

حزب کمونیست کارگران روسیه: مبارزه طبقاتی تعطیل پذیرنیست

دولت فدراسیون روسیه سند شماره 1365 (مورخ 1 اوت 2022) را در مورد تنظیم روابط کار در شرکت های مجتمع دفاعی، بخش های ساختاری در تأسیسات تولیدی به تصویب رساند. کارگرانی که دستورات دولت را در ساختار تولیدی انجام می دهند تا چهار ساعت در روز اضافه کار جذب می کند .تا یک هفته کاری شش روزه ایجاد کنند و تعطیلات بعدی را به مدت 18 ماه به تعویق بیندازند. خبرنگار ما با استپان سرگیویچ مالنتسف دبیراول کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه و از رهبران اتحادیه کارگری Zashchita  گفتگویی داشت که در اختیار رسانه ها قرار گرفت .

- استپان سرگیویچ، چگونه می توانید در مورد این موضوع نظر دهید؟ آیا این نو آوری ارزش حمایت را دارد، زیرا ما در مورد اثربخشی رزمی نیروهای مسلح روسیه درعملیات نظامی ویژه در اوکراین و دونباس صحبت می کنیم که حزب کمونیست کارگران روسیه آن را منصفانه ارزیابی می کند؟

- اول از همه، درواقع در مورد حزب (کمونیست کارگران روسیه) در رابطه با نظم نوین جهانی NWO ما از کمک های سیاسی، نظامی، بشردوستانه و هر گونه کمک دیگر به مردم دونباس حمایت می کنیم، مردمی که جنگ عادلانه را علیه پیروان باندرا به راه انداخته اند و مردم اوکراین را از دست فاشیسم آزاد می کنند. در عین حال، می دانیم که مؤلفه طبقاتی مقاومت در برابر نازی ها، به ویژه در مرحله اولیه، نقش تعیین کننده ای داشت. حتی پوتین مجبور شد به این نکته توجه کند که شکست دادن به معدنچیان و رانندگان کیف برای مجازات شرم آور است. به ویژه، از سال 2014 ما نه تنها از آنان حمایت کرده ایم، بلکه از مقامات فدراسیون روسیه این کمک را خواسته ایم به آنها یاری شود که بدون آن کمک ها امروز نمی توانیستیم حرکتی را  پیش بریم. در عین حال، ما در ارزیابی خود از رویدادها،همیشه قرابت طبقاتی نیروها در قدرت ، فدراسیون روسیه و اوکراین را نشان می دهیم که تحت حاکمیت آنان یک رویارویی نظامی بین مردم برادر در کشورسابق اتحاد شوروی قدرتمند تبدیل شده است. این نیز برخی از ناهماهنگی ها در اقدامات "شرکاء" را توضیح می دهد ، تلاش برای مذاکره با یکدیگر در شرایط خاص پشت سر معدنچیان متخاصم و رانندگان تراکتور ، تمایل به پول نقد از مشکلات مردم و سرمایه گذاری منابع دولتی یا ترانزیت منابع انرژی از طریق خاک اوکراین و غیره و غیره.

با توجه به امکانات بیش از حد قانونی دولت، من می گویم این تقویت دیکتاتوری بورژوازی است. این اقدامات می تواند توسط کارفرمایان و مقامات بدون رضایت کارگران انجام شود. خواهند گفت، و می گویند جنگ در حیاط خانه است. اما همانطور که می گویند چه کسی در جنگ است و چه کسی خوب زندگی می کند. یک طرفه بودن اقدامات بلافاصله توجه را جلب می کند. آن ها کارگران یا به عبارت دیگر طبقه کارگر صنعتی باید تمام بار را به دوش بکشد و صاحبان کارخانه‌ها، روزنامه‌های کشتی بخار، به نظر می‌رسد در وضعیت آرام قبلی خود باقی می‌مانند.

- به نظر شما این نوآوری باید «گروه بندی» شوند؟  یا همراه با تشدید هنجارهای قانون کار برای کارگران زمان لازم است تا به اصطلاح مستولیتی  برای کارفرما پیش بینی شود. ؟

- کاملا درست است نه تنها برای به اصطلاح کارفرما، بلکه برای دولت بورژوایی. پس از این واضح است که در صورت ناتوانی در نتیجه کار تا حد فرسودگی، باید تضمین های دولتی و غرامت ارائه شود. مقایسه با غرامتی که پرسنل نظامی هنگام مجروح شدن دریافت می کنند در اینجا مناسب است در این گونه صنایع شرایط  ویژه کارخطرناک با مدت خدمت ، سن بازنشستگی پیش از موعد تعیین شود. اما تاخیر در دستمزد ، کاهش مشاغل، ورشکستگی بنگاه های صنعتی و مشابه آن که دلیل مدیریت کارفرمااست باید در زمره کمک به دشمن قرار داد. این مسائل در ارتباط با دونباس بسیار مهم است. البته لازم است به هر طریق ممکن تمایل به برداشتن حداکثر سود و به عبارت دیگر سود آوری از جنگ محدویتی برای نمایندگان این تجارت بوجود آورد واین منصفانه خواهد بود!

- آیا به مصوبه دولت الحاقات امکان پذیر است؟

- ما به خوبی می دانیم که مقامات بورژوازی با این امر موافقت نخواهند کرد. جنگ آنها جنگی برای بازارها، برای تجارت ومنابع انرژی، برای نفوذ در مناطق مورد علاقه و غیره است. همانطور که« و.ای .لنین» در اثر خود "فاجعه تهدیدآمیز و چگونگی مبارزه با آن" را اعلام نمود این کار فقط از عهده یک دولت سوسیالیستی بر خواهد آمد. از دولت فعلی فقط باید منتظر سفت شدن پیچ مهره های خود باشیم. همانطور که در مورد اپیدیمی کووید 19، امروز نیز به سمت ممنوعیت هرگونه سخنرانی در مبارزه برای حقوق اجتماعی خواهند رفت. اما مبارزه طبقاتی را نمی توان با احکام دولتی لغو ویا ممنوع کرد.

در شرایط کنونی چه تغییراتی می توان به دست آورد این سوال است.

 به عوامل زیادی بستگی دارد. اول از همه، در باره همبستگی  با نیروهای طبقاتی، در مورد نحوه مبارزه ما.  نه تنها برای نیازهای فعلی، بلکه عمدتاً برای آینده. برای قدرت سیاسی طبقه کارگر و متحدانش، برای جهانی بدون استثمار، خشونت و جنگ!

این مصاحبه توسط خبرنگار تی آر انجام شده است  دیمیتری ولژین

برگرفته از سایت «سالیت نت» احزاب کمونیست کارگری به زبان روسی

م . چابکی : 19 شهریور 1401 برایر با 2020.09.10

Go Back

Comment