header photo

خاطره جالبی از نلسون ماندلا در یک رستوران

خاطره جالبی از نلسون ماندلا در یک رستوران

نلسون ماندلا که رییس جمهور آفریقای جنوبی بود برای نهار خوردن با همراهان به یک رستوران میرود روی میز بزرگی که نشسته اند نگاه میکند به گوشه رستوران میبیند یک نفر نشسته و رو از آنها میگیرد.

به یکی از محافظین میگوید بروید او را به میز ما دعوت کنید.

طرف‌ می آید با شرمندگی عرض ادب میکند و نهار را با او صرف میکند.

پس از آنکه از رستوران خارج میشوند یکی از دوستان به ماندلا اصرار میکند که این شخص کی بود که شما فقط او را دعوت کردید.

در جواب گفت این نگهبان زندان ( سلول انفرادی ) من بود که هرگاه زیاد تشنه می شدم و درخواست آب میکردم ، به جای آب ، شلوار خود را پایین میکشید و از پنجره سلول بر من ادرار می کرد.

آن همراه خیلی عصبانی میشود.

و میگوید پس چرا او را دعوت کردید ؟

نلسون جواب میدهد دیدم ما وقتی به رستوران وارد شدیم آن شخص بسیار شرمنده و با ترس و لرز نشسته و احتمالاً در ذهن خود فکر میکرد حالا که او را دیده ام شاید به فکر انتقام از کارهای گذشته او باشم.

خواستم به او اطمینان دهم که انقلاب ما به قصد انتقامجویی نبود.

این گونه بود که نلسون ماندلا در تاریخ برای همیشه محبوب ماند.

Go Back

Comment