header photo

کنفرانس مطبوعاتی رهبر حزب کمونیست روسیه فدراتیو در رابطه با اصلاح قانون اساسی روسیه!

کنفرانس مطبوعاتی رهبر حزب کمونیست روسیه فدراتیو

در رابطه با اصلاح قانون اساسی روسیه!  

11 فوریه 2020

«ما اصلاح جدی قانون اساسی را پیشنهاد می کنیم!»

کنفرانس مطبوعاتی را رهبر حزب کمونیست گ. آ. زیوگانف با مراجعه به روزنامه نگاران چنین آغاز کرد:

«ما به خوبی درک می کنیم که اکنون کشور در وضعیت ویژه ای قرار دارد. ما قبلا درخواست استعفای دولت و تغییر خط مشی دولت را ارائه داده ایم. دولت استعفا داد، اما خط مشی همان خط مشی سابق است. ما اصرار داشتیم که دولت جدید مورد اعتماد مردم باشد، و این دولت، با در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادات تمامی فراکسیونهای مجلس دوما شکل گیرد. اما رئیس جمهور از قبول این پیشنهاد سرباز زد. هرچند که در مفاد اصلاحی قانون اساسی پیشنهادی رئیس جمهور، این مسئله که ترکیب دولت با توافق مجلس دوما شکل گیرد، وجود دارد.»

برای اصلاح قانون اساسی حزب ما اصلاحیه 15 ماده ای پیشنهاد داده است که در بیش از 3 میلیون نسخه چاپ و پخش گردیده است.

من می خواهم در اینجا به خصوص به موضع حزب در رابطه با قانون اساسی کنونی اشاره کنم. قانون اساسی کنونی که با شلیک توپ به مجلس، خونریزی دیکتاتوری یلتسین و غارت جنایتکارانه ثروت ملی به تصویب رسید، نتوانست کشور را از هیچ بلایی نجات دهد. در قفقاز جنگ چیچن (چیچنستان) را دامن زد که بیش از 100 هزار نفر قربانی بر جای گذاشت. در 1988 ورشکستگی مالی کشور روی داد، که تمامی سیستم اقتصادی کشور را فرو ریخت.

امروزه فقیر شدن شهروندان به مرز عظیم و خطرناکی رسیده است. بیش از شش سال بطور مداوم، این پروسه فقیرتر شدن ادامه دارد. ثروتمندترین کشور جهان (روسیه)  هر سال به میزان 20 تریلیون روبل مواد خام فروخته، اما هیچوقت بیش از 8 تریلیون روبل وارد بودجه کشور نشده است. این منابع دزدی شده، به جیب سرمایه داران خودی و بیگانگان واریز می شود.

در این رابطه ما افزودن یک ماده اصلاحی  در قانون اساسی را پیشنهاد می کنیم. کشور ما از طرف ضد شوروی ها و ضد روسها ویران گردیده است. این سیاست اکنون به اوج خود رسیده است. بخصوص در خارج. هر چند حاکمیت خواست در مقابل این سیاست مقاومت کند، اما سیاست ضد روس داخلی، فقر و نابودی شهروندان و همچنین واگذاری بسیاری از بخشها و رشته های تولیدی به خارجیان ادامه دارد.

به این دلیل ما اصرار داریم که نقش ملت روس در شکل گیری دولت در قانون اساسی قید گردد. روسها بیش از هزارسال است که زیر پرچم خود 190 خلق و ملت را گرد آورده اند. بدون آنکه زبان، آئین، مذهب و فرهنگی را ممنوع و یا نابود کرده باشند. اما این مسئله در هیچ شکلی در قانون اساسی انعکاس نیافته است.

از سال 1991 تا امروز، در نتیجه به اصطلاح رفرمهای لیبرالی بورژوازی جنایتکارانه، ملت روس بیش از 20 میلیون شهروند خود را از دست داده است.

 در سال 1991 جمعیت ما 120 میلیون بود، اما سال آینده 100 میلیون خواهیم بود. می خواهم یادآوری کنم، که در سالهای جنگ از 27 میلیون کشته، 20 میلیون روس بودند.

من چندی پیش به پیش بینی های سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) برای آینده نزدیک نگاه می کردم. آنها در درجه اول به خاطر نابودی ملت روس و تلاشی این سرزمین عظیم که ما 13 قرن است آنرا آباد کرده ایم، اشاره می کنند. این بدان معناست که هیچکس نمی تواند وحدت این سرزمین را حفظ کند. قبلا خدا ـ تزار و میهن بود. تزار برکنار شد، تحویل و تسلیم عادی حاکمیت روی نداد، و امپراطوری متلاشی شد. کشور شوراها در کنگره با ارزشهای نوین، کار، عدالت و دوستی خلقها شکل گرفت. این دولت نه تنها قابلیت حیات خود را حفظ کرد، بلکه پیروزی را تامین نمود، فضا را فتح کرد و بهترین امکانات اجتماعی را برای شهروندان ارائه داد. اما وقتی  ایده آلهای عدالتخواهانه فروخته شد، همه چیز فروریخت.

مسئله دوم ـ مسئله ثروتهای طبیعی کشور است. ما معتقدیم این ثروت باید متعلق به ملت باشد، نه 15 نفر خون آشام که با زور آنها را غصب کرده اند و حتی نمی خواهند مالیات مناسب آن را پرداخت کنند. من این مسئله را دهها بار در مجلس و سازمانهای عمومی مطرح کرده ام، اما حاکمیت از این بحث فرار می کند.

برای من گزارشی در مورد عملکرد 10 کمپانی بزرگ دولتی تهیه کرده اند. معلوم می شود که این ها تا امروز 9 تریلیون روبل به بودجه کشور بدهی دارند. این مبلغ بیشتر از پول صندوق رفاه ملی است. اگر استثمار منابع زیرزمینی و شهروندان بدین روال ادامه یابد، در آینده بنیه اقتصادی برای تغییر و نوسازی زیربنای کهنه شده کشور باقی نمی ماند.

می گویند نهایت توانسته اند، حداقل دستمزدها را با حداقل هزینه زندگی برابر کنند. من در مجلس دوما در این رابطه صحبت کردم و پرسیدم که شما چی را باچی برابر می کنید؟ سهم زندانی را با نرم مناطق تحت محاصره؟ امروزه حداقل هزینه زندگی را برابر با 11012 روبل تعیین کرده اند. در زندانهای اروپا، برای نگهداری یک زندانی در یک روز با پول ما 4600 روبل خرج می کنند. در ماه می شود138000 روبل. و شما حداقل حقوق را در نظر می گیرید که در اینجا هزینه مواد غذایی 5500 روبل است، یعنی کمتر از 200 روبل در روز. یعنی اینکه کمتر از نرم زندان است.

آقایان حداقل دستمزد را 12130 روبل تعیین کرده اند. من خواهش می کنم این را با حداقل دستمزد در هر کشور اروپایی، آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین مقایسه کنید. در آمریکا این رقم تقریبا 79 هزار روبل است. در آلمان، فرانسه و بریتانیا بیشتر از 100 هزار روبل است. در اروپای شرقی 2 تا 3 برابر بیشتر از کشور ماست. حتی در پریبالتیک که هیچ ذخایر طبیعی هم ندارند 2 تا 3 برابر بیشتر است. پس شما چی را با چی برابر می کنید. امروز حد اقل هزینه زندگی کمتر از 25 هزار روبل نیست و اصولا این رقم باید 35 هزار روبل باشد. به همین دلیل باید تصمیمات جدی اتخاذ کرد.

آنچه که مربوط به رفرم بازنشستگی است، همه احمق ها هم فهمیدند با ترکیدن از هم پاشید. این رفرم چیزی به خزانه دولت نداد و فقط تمامی کشور را تحقیر کرد. در حالیکه تمام دنیا در فکر این هستند که چگونه سن بازنشستگی را پایین بیاورند، چونکه در حال حاضر 20 درصد جمعیت مستعد کار رشد اقتصادی جهانی را تامین می کنند، و بقیه برای یافتن کارسر گردان هستند. جدا از این، سن بازنشستگی 55 سال برای زنان و 60 سال برای مردان اساس پزشکی دارد.

به نظر ما بسیار مهم است که سیستم اداره کشور اصلاح گردد. ما با این موافقیم که دومای دولتی باید وزیران راکنترل کند. ما همچنین موافق این هستیم افرادی با تابعیت کشورهای بیگانه نباید پست دولتی داشته باشند. و بسیار ضروری است که اتوریته شورای فدرال تحکیم گردد.

ما معتقدیم، که اگر بطور جدی در صدد تغییر خط مشی اداره و بازسازی کشور هستیم، باید اصلاحات اساسی در خطوط اصلی صورت گیرد. این موضوع قبل از هر چیز مسئله مالی ـ اقتصادی و تامین اجتماعی شهروندان را شامل می شود. و ما در این رابطه پیشنهادات خود را ارائه خواهیم داد.

ر. ح. بازیار

Go Back

Comment