header photo

۲۶ ثروتمند جهان معادل ۳.۸ میلیارد نفر ثروت دارند

۲۶ ثروتمند جهان معادل ۳.۸ میلیارد نفر ثروت دارند

به گزارش مؤسسه آکسفام هم‌اکنون مجموع ثروت ۲۶ نفر از ثروتمندترین افراد جهان معادل ثروت ۳.۸ میلیارد نفر قشر ضعیف جهان است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به  گزارش فرانس۲۴،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مؤسسه آکسفام در آخرین گزارش خود پیش از برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در داوس سوئیس اعلام کرد: در حال حاضر مجموع ثروت ۲۶ نفر از ثروتمندترین افراد جهان معادل کل دارایی ۵۰ درصد از جمیعت جهان است.

این مؤسسه در گزارش خود از دولت‌های جهان خواست تا مالیات بیشتری از ثروتمندان دریافت کنند تا بتوانند با گسترش نابرابری در جهان مقابله کنند.‌

در این گزارش آمده است: ثروت میلیاردرهای جهان در سال ۲۰۱۸ به طور متوسط روزانه ۲.۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گزارش اوکسفام می‌افزاید: هم‌اکنون جف بزوس، مدیرعامل شرکت فروش اینترنی آمازون، ثروتمندترین فرد جهان است و تنها در سال گذشته ثروت وی ۱۱۲ میلیارد دلار افزایش یافته است

این موسسه خیریه می‌گوید: تنها یک درصد ثروت بزوس معادل کل بودجه بهداشت و سلامت در کشور اتیوپی با ۱۰۵ میلیون جمعیت است.

آکسفام در گزارش خود تأکید کرده است که در حالی ثروت میلیاردرهای جهان در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است که ثروت ۳.۸ میلیارد نفر معادل ۵۰ درصد پایین جمعیت جهان در همین مدت ۱۱ درصد کاهش یافته است.

در این گزارش تأکید شده است که افزایش شکاف بین فقرا و اغنیا تلاش‌ها برای مبارزه با فقر را تحت تأثیر قرار داده، به اقتصادهای جهان آسیب زده و از طرفی به نارضایتی عمومی دامن زده است.

وینی بی‌یان‌ یما، مدیرعامل آکسفام، گفت: مردم در سراسر جهان عصبانی و ناراحت هستند

آکسفام افزوده  است: دولت‌های جهان در حال گسترش نابرابری در کشورها از طریق کاهش بودجه خدمات عمومی نظیر آموزش و بهداشت هستند و همچنین دریافت مالیات کم از ثروتمندان هستند

اخیراً تقاضا در میان مردم جهان برای افزایش دریافت مالیات از ثروتمندان ‌در برخی کشورها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گسترش یافته است.

در آمریکا الکساندریا اوکاسیا کورتز، نماینده کنگره آمریکا، خواستار افزایش نرخ مالیات بر افراد خیلی ثروتمند و رسیدن آن به ۷۰ درصد شده است.

در اروپا نیز معترضین فرانسوی که از ماه نوامبر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتراضات گسترده‌ای را در این کشور آغاز کرده‌اند از رئیس‌جمهور فرانسه خواسته‌اند تا سیاست کاهش دریافت مالیات از افراد خیلی ثروتمند را کنار بگذارند.

آکسفام گزارش داده است که میزان پرداخت مالیات توسط افراد بسیار ثروتمند و شرکت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قدرتمند ‌نسبت به دهه‌‌‌‌‌‌های گذشته کاهش یافته است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که این مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به کاهش هزینه‌های آموزشی و پرورشی‌ و بهداشتی در جوامع منجر شده است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این موسسه اعلام کرده است که روزانه ۱۰ هزار نفر در سراسر جهان به دلیل عدم دسترسی به امکانات مناسب بهداشتی و درمانی جان خود را از دست می‌دهند.

آکسفام در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که اگر از ثروتمندان جهان تنها ۰.۵ درصد مالیات یبشتری دریافت شود، پول حاصر از آن بیش از بودجه مورد نیاز برای تحصیل ۲۶۲ میلیون بازمانده از تحصیل در سراسر جهان و همچنین هزینه درمانی مورد نیاز برای ۳.۳ میلیون نفر خواهد بود.

آکسفام می‌گوید: هر دو روز شاهد روی کار آمدن یک میلیاردر جدید در جهان هستیم

این موسسه خیریه تأکید می‌کند تنها در سال ۲۰۱۸، ۹۰۰ میلیارد دلار به ثروت ثروتمندان جهان افزوده شده است. در سال ۲۰۱۷، ثروت ۴۶ نفر ثروتمندترین افراد جهان معادل ۵۰ درصد پایین جهان بود که این رقم امسال به ۲۶ نفر رسید.

 

 

 

 

Go Back

Comment