header photo

Blog posts

سکوت دربرابر فرهنگ نکبت زدهٔ جامعهٔ مردسالار

سکوت دربرابر فرهنگ نکبت زدهٔ جامعهٔ مردسالار

دوباره تاریخ این سرزمین بلاخیز یک قصه تکراری از چرخه فاجعه را تجربه کرد که شاید یک تلنگری باشد به وجدان اجتماعی همه ما که بارها در مقابل فجایع اجتماعی یا سکوت کرده‌ایم یا برای چند روز اعلان انزجار کرده و فراموش می‌کنیم.

 این بار «رومینا» قربانی فرهنگ نکبت زده جامعه مردسالار ایران شد تا بعد از تصمیم نادرست یک قاضی و تابع یک قانون زن‌ستیزانه، قربانی چرخه خشونت به نام «قتل‌های ناموسی» شود. اصولا این قتل فجیع و فاجعه اجتماعی را باید از دو منظر اجتماعی و فردی نگاه کرد. فاجعه اصلی در ساختار اجتماعی و فرهنگ حاکم بر جامعه است که آن هم تابع ساختار سیاسی و ایدئولوژی مسلط می‌باشد و قتل فجیع این دختر چهارده ساله هم فراتر از گناه و بی‌گناهی معلول همین مجموعه است. این یک زنجیره است که همه حلقات آن نقش ایفاء می‌کنند و قاتل و مقتول هر دو قربانی یک ساختار سیاسی نکبت زده و جهالت فرهنگی می باشند که در نرم اجتماعی و فرهنگ مردسالارنه ناموس‌پرست امروز این جامعه مسبب فاجعه می شود…

Read more

پاسخی به حقیقت‌ستیزان سودائی یا ریائی

پاسخی به حقیقت‌ستیزان سودائی یا ریائی

در روزهای اخیر که ناتوانی بزرگترین قدرت اقتصادی نظامی دنیا یعنی امریکا در مبارزه با بیماری واگیردار کوويد-19 و کاستن از تلفات انسانی، همچون طشتی بزرگ با صدائی مهیب از بام به زمین افتاده است، چهره بی بزک همفکران وطنی اقتصاد و سیاست امریکا نیز خود را آشکار کرد. در این روزها همه کسانی که در 30 سال گذشته به نمایندگی و به نیابت از سوی سرمایه داران و سرمایه جویان ایران و جهان در میدان بی رقیب برنامه ‌ریزی اجتماعی و اقتصادی کشور و توجیه نظری پیامد‌های مخرب آن برنامه‌ها جولان می‌دادند، قلم‌سیاه های خود را به دست گرفتند تا رسوائی ناگزیر شان را به دیگران افترا زنند و آن را به پای ریاکاری و دروغگوئی دولت چین بنویسند.

نئولیبرال‌ها در این 30 سال، نظام تصمیم‌گیری دولت ایران را تشویق می‌کردند که برای پیشبرد توسعه اقتصادی اجتماعی دلخواه آنان، ثروت‌ها و سرمایه‌های عمومی را که همچون امانتی در اختیار دولت ایران قرار داشت، به "مردم" واگذار کند. اما مراد آنان از این کلمه همانی نبود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تجارب یک‌صدوپنجاه سا…

Read more

کرونا طبقاتی رفتار می کند

کرونا طبقاتی رفتار می کند؛

گروه های آسیب پذیر در معرض خطر قرار گرفته ا ند

گزارش های موسسات بین المللی نشان می دهد فقرای جهان بیشتر می شوند و حدود ٤١٩‌میلیون نفر بر تعداد پیشین این گروه از فقرا افزوده شود که نتیجه آن قرار گرفتن بیش از یک‌میلیارد و ١٧٨‌میلیون نفر در فقر شدید خواهد بود.» گسترش فقر تأثیر جبران‌ناپذیری بر سلامت افراد به‌خصوص کودکان می‌گذارد

[شهروند] از زمانی که ویروس کرونا در ووهان چین خود را نشان داد و مردم و دولت این کشور را درگیر کرد، هر روز ابعاد مختلفی از این همه‌گیری جهانی خود را نشان می‌دهد. زندگی بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان متأثر از این بیماری دگرگون شد و حتی در نقاطی که این بیماری تبدیل به بحران نشد، تأثیراتش بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی نمایان شد. شاید بتوان گفت امروز تأثیرات اجتماعی و اقتصادی این بیماری بیش از چالش‌های درمان آن اهمیت پیدا کرده ‌است. این بیماری بیش از آنچه در ابتدا تصور می‌شد طبقاتی رفتار کرد و زندگی گروه‌های آسیب‌پذیر را در معرض خطر قرار داد. اکنون پژوهش‌های جهانی می‌گوید ممکن است بیش از نیمی از مردم جهان به دلیل تأثیرات این بیماری فقیر شوند. فقر و کرونا رابطه‌ای دوسویه دارند و هر کدام می‌توانند باعث شدت‌گرفتن دیگری شوند. در چنین شرایطی اهمیت حمایت‌های اجتماعی بیش از پیش مشخص می‌شود. موسسه عالی پژوهش سازمان تأمین اجتماعی در آخرین گزارش …

Read more

کروناویروس در آمریکا تولید شد

کروناویروس در آمریکا تولید شد

ولادیمیر پراخواتیلوف (Vladimir Prokhvatilov)

استاد علوم سیاسی، کارشناس مسائل جهانی

ترجمه ابراهیم شیری

از تاریخچه پیدایش ویروس- کیمرا(*)

بحث ها در مورد منشاء کروناویروس می ­توانند ختم شوند. چرا که آن بواسطه گروه بین­ المللی دانشمندان در سال ٢٠١۵ در خاک ایالات متحده آمریکا تولید شد. این گروه با شرکت ١٢ ویروس­ شناس آمریکایی، دو متخصص چینی از دانشکده ویروس­ شناسی ووهان و یک دانشمند سوئیسی از دانشکده طب زیستی زوریخ تشکیل گردید.

سرپرستی این گروه را وینت دی مناخری، دانشیار (استادیار) تعدادی از دانشگاههای آمریکا به عهده داشت. محل کار اصلی او آزمایشگاه ملی گالوستون واقع در دانشگاه تکزاس بود.

ادامه مطلب ....

 

Read more

بخش یکم: اقتصاد آذربایجان در دوران پهلوی:

دکتر محمدحسین یحیایی

اقتصاد آذربایجان و گذر از مرکز گرایی

نگاهی گذرا به اوضاع اقتصادی و اجتماعی آذربایجان از گذشته تا امروز:

بخش یکم: اقتصاد آذربایجان در دوران پهلوی:

رضا شاه پایه های قدرت خود را با ایجاد ارتش منظم و مرکزگرایی تقویت کرد، در اولین فرصت قانون نظام وظیفه و سربازی اجباری را به مدت معینی به تصویب رساند. ارتش را به سه نیروی هوایی، زمینی و دریایی تقسیم کرد و به خرید اسلحه مدرن به سه نیرو پرداخت. بودجه دفاعی کشور از سال 1304 تا 1320 بیش از پنج برابر شد، شمار افراد مسلح از پنج دیویزیون که در مجموع 40 هزار نفر را در بر می گرفت به 18 دیویزیون تا 128 هزار نفر افزایش یافت ( به نقل از یرواند آبراهامیان پیشین، ص 169).در این میان با پرداخت حقوق بالا به افسران، تعدادی از جوانان را برای آموزش نظامی و کاربرد سلاح های مدرن به آکادمی نظامی فرانسه فرستاد. هدف از تقویت ارتش سرکوب جنبش های محلی و تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در مرکز بود. عشایر را از حرکت به مناطق سرد سیری و گرمسیری باز داشت و با اسکان اجباری آنان و یا دریافت پول جواز، لطمات فراوانی به تولیدات دامی کشور زد. در این میان برخی از سران قبایل و فئودال های سرکش را هم زیر کنترل خود درآورد.…

Read more

گفت‌وگوی‌ «نامهٔ‌ مردم» با رفیق علی خاوری

گفت‌وگوی‌ «نامهٔ‌ مردم» با رفیق علی خاوری، به ‌مناسبت صدمین سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیست ایران و بیش از یک سده پیکار جنبش کارگری و کمونیستی در ایران!

دیدار با محمود بقراطی، از اعضای گروه ۵۳ نفر در مشهد

دوران دشوار پس از کودتای ۲۸  مرداد و پلنوم وسیع چهارم حزب

اعزام به چین برای تدریس درس فارسی و راه اندازی رادیو

دیداری با طالقانی در زندان

دیدار با رفسنجانی پس از انقلاب و ”برق چشم افعی“

چرخش به راست در حاکمیت، و پلنوم هفدهم کمیتهٔ‌ مرکزی

حمله رژِیم به حزب و پلنوم ۱۸

مهاجرت رفقای فدایی و روابطشان با حزب

گارباچف، یلتسین و تلاش برای دخالت در امور داخلی حزب

مبارزهٔ آینده و نقش حزب تودهٔ ایران

نامهٔ مردم:رفیق گرامی خاوری با تشکر فراوان از اینکه دعوت ما را برای این مصاحبه پذیرفتید. با توجه به اینکه نشست وسیع کمیتهٔ‌ مرکزی حزب در اسفندماه ۱۳۹۸ تصمیم گرفت تا صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران و بیش از یک سده جنبش کارگری و کمونیستی ایران را گرامی بدارد، اجازه بدهید نخستین سؤال‌مان را در این گفت‌وگو با جویا شدن نظر شما دربارهٔ…

Read more

نوآم چامسکی: آمریکا به سوی فاجعه می‌رود

نوآم چامسکی: آمریکا به سوی فاجعه می‌رود

نوآم چامسکی، زبانشناس و متفکر مشهور آمریکایی که همواره مواضع انتقادی بسیاری تندی علیه دولت آمریکا داشته، معتقد است که به دلیل فقدان نگرش راهبردی در مقابله با اپیدمی کووید ١٩، فقدان بیمۀ درمانی فراگیر و بی‌تفاوتی نسبت به تغییرات آب و هوا، آمریکا به سوی فاجعه پیش می‌رود.

نوآم چامسکی، ٩١ ساله که پیوسته فعالیت سیاسی را در کنار فعالیت‌های علمی و دانشگاهی ادامه داده، در آمریکا به عنوان “چپ تندرو” و گاه “آنارشیست” شناخته می‌شود. او که در دانشگاه ایالتی آریزونا تدریس می‌کند، در حال حاضر دورۀ خانه‌نشینی را در همین ایالت، در شهر توسان می‌گذراند. وی در پاسخ به پرسش‌های خبرگزاری فرانسه در مورد وضعیت اپیدمی در آمریکا، مثل همیشه واشنگتن را به باد انتقاد می‌گیرد و می‌گوید: “هیچ نوع مدیریت هماهنگی وجود ندارد. کاخ سفید در دست یک آدم بیمار ضداجتماعی و خودبزرگ‌بین (دونالد ترامپ) است که فقط به قدرت و انتخابات می‌اندیشد…

Read more

در غیزانیه چه خبر است؟

در غیزانیه چه خبر است؟

ساخت سایت دفن و بازیافت زباله در حوالی این بخش و غرق شدن روستاها در دود و بوی بد زباله‌ها، خاکی بودن بسیاری از جاده‌ها و نبود زیرساخت‌های فرهنگی و کمبود مدارس، قرار گرفتن یکی از بزرگترین کانون‌های ریزگرد در اطراف، مشکلات زیست محیطی ناشی از نشت نفت از لوله‌ها تنها بخشی از مشکلات ساکنان این منطقه است اما مشکل بزرگتر آن کمبود آب شرب برای ساکنان آن است و این موضوع عرصه را بر مردم تنگ کرده است.

غیزانیه نام یکی از سه بخش اهواز است که لب‌های مردمانش سالهاست با وجود محاصره شدن در شریان‌های نفتی، تشنگی را فریاد می‌زنند.

به گزارش ایرنا، غیزانیه در قلب منطقه نفتی اهواز واقع شده است با حدود ۳۰۰ حلقه چاه؛ ۸۰ روستا و ۲۵هزار نفر جمعیت دارد و به دلیل محرومیت های بیشمار در دل ثروتی همچون نفت نامش همواره بر سر زبان‌هاست.

ساکنان غیزانیه بارها از مسئولان برای حل این مشکل مدد جسته‌اند و بارها در مقابل استانداری تجمع کرده‌اند و حتی برای نشان دادن مشکل کمبود آبشان با نشان دادن…

Read more

نامه‌اي از ويتنام

نامه‌اي از ويتنام

مارک اشویل /  کانترپانچ،  

برگردان و کوتاه‌شده: آزاده عسگری  

هم وطنان عزیز

من امروز به شما به عنوان دوستان رسمی کنونی و دشمنان سابق ویتنام می‌نویسم، زیرا می‌خواهم که از حقیقتی آگاه‌تان سازم که می‌توانست به یک مسیر تاریخی جایگزین و پایداری بیانجامد تا هر دو کشور برای منافع متقابل و جهانی صلح‌آمیزتر آن را طی کنند.

آنچه مرا به نوشتن برای شما در این لحظه مبارک برانگیخت، ۴۵مین سالگرد پایان چیزی است که شما آن را «جنگ ویتنام» می‌نامید و ویتنامی‌ها منطقاً جنگ آمریکا.

شما به شکلی تراژیک و نه تعجب‌برانگیز، بنا بر تاریخ و سیاست خارجی‌تان از اواخر قرن نوزده، راه جنگ را – نه یک بار بلکه سه بار – انتخاب کردید. بار اول با پول و تجهیزات، بار دوم با کمکِ یک دولت دست نشانده، و نهایتاً با مداخله مستقیم تا خروج شتاب‌زده‌ای که عبارت «صلحِ با افتخار» نیکسون / کیسینجر برای آن به کار رفت تا موجب افتخار جرج اورول گردد…

Read more

بخش یکم: اقتصاد آذربایجان در دوران قاجار :

دکتر محمدحسین یحیایی

اقتصاد آذربایجان و گذر از مرکز گرایی

نگاهی گذرا به اوضاع اقتصادی و اجتماعی آذربایجان از گذشته تا امروز:

بخش یکم: اقتصاد آذربایجان در دوران قاجار :

اتحاد و همکاری شش فبیله ترک که شیعه مذهب و خود را قزلباش می نامیدند، زمینه به قدرت رسیدن صفوی ها را فراهم کردند، پادشاهان صفوی از آنان در جنگ و محافظت از مرز های شمالی و شرقی استفاده کردند. پراکندگی آنان خواست صفوی ها بود که بتوانند مانع از اتحاد آنان باشند و از سوی آنان مصونیت داشته باشند. با سقوط سلسله صفوی بار دیگر قبایل ترک در دو گروه یوخاری باش و اشاقی باش گرد آمدند. آقا محمد خان که خود رئیس طایفه قویونلو و با گروه اشاقی باش همکاری می کرد با همکاری یوخاری باش ها ، ترکمن ها ، ترک های بختیاری و افشاری به قدرت رسید. آقا محمد خان در اولین فرصت پایتخت را به تهران منتقل کرد که تا آن روز منطقه ای گمنام در مرکز بود. آقا محمد خان بسیار شجاع، بی رحم و مدبر در امور جنگی بود و به زندگی ایلاتی علاقه داشت، با فراهم کردن نیرو به بخش شمالی تا مرز گرجستان تاخت تا آن منطقه را به تصرف خود درآورد. آقا محمد خان نظام اداری کریم خان زند را در امور جنگ، مالیه، امور خارجه و دیگر موارد حفظ کرد. …

Read more

آیا احیای دریاچه ارومیه موفقیت‌آمیز بوده است؟

آیا احیای دریاچه ارومیه موفقیت‌آمیز بوده است؟

پروانه معصومی

«قایقی رها شده در میان ماسه و نمک، در کنار اسکله‌ای متروک»؛ این تصویری است که مجله امریکایی «فوربس» بالای مطلبی درباره احیای دریاچه ارومیه منتشر کرده است.

 چند روز پیش، نهادهای دولتی ایران از موفقیت‌آمیز بودن طرح احیای دریاچه ارومیه خبر دادند.

 در ده سال گذشته، تقریبا اغلب کارشناسان محیط زیست دلایل اصلی خشکیدگی دریاچه ارومیه را در کنار کاهش بارندگی، سدسازی بی‌رویه و حفر چاه‌های بسیار در اطراف دریاچه در پی توسعه ناپایدار کشاورزی می‌دانند

«قایقی رها شده در میان ماسه و نمک، در کنار اسکله‌ای متروک»؛ این تصویری است که مجله امریکایی «فوربس» بالای مطلبی درباره احیای دریاچه ارومیه منتشر کرده است.

«دامینیک دادلی»، نویسنده مقاله «دریاچه ارومیه ایران؛ چه‌گونه یک دریاچه نمکی رو به مرگ از لبه پرتگاه بازگردانده شد» در مطلب خود این تصویر را گویای یک داستان محیط زیستی هولناک دانسته است.…

Read more

چین متعهد به تولید واکسن کرونا برای تمام مردم جهان؛ آمریکا به فکر استفاده انحصاری!

چین متعهد به تولید واکسن کرونا برای تمام مردم جهان؛

آمریکا به فکر استفاده انحصاری!

در آستانه برگزاری هفتاد و سومین مجمع بهداشت جهانی، بیش از 140 سیاستمدار و متخصص با صدور نامه ای سرگشاده مشترکی، خواستار آن شدند که واکسن کرونا در مالکیت انحصاری هیچ کشوری نباشد و استفاده از آن برای همه جهانیان آزاد باشد و کشورهای فقیرتر در این بین نادیده گرفته نشوند.

شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مراسم افتتاح هفتاد و سومین مجمع بهداشت جهانی که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، اعلام کرد واکسن کرونایی که چین تولید خواهد کرد به عنوان یک کالای عمومی به سراسر جهان عرضه خواهد شد. وی همچنین در سخنانش متعهد شد ظرف دو سال آینده 2 میلیارد دلار کمک برای مقابله با کرونا و احیای نظم اقتصادی و اجتماعی در کشورها، مخصوصا کشورهای در حال توسعه اختصاص می دهد.

خبرگزاری بلومبرگ این سخنان رهبر چین را برای تبلیغ چهره مسئولیت پذیر چین در حفظ نظم جهانی مفید و با چهره دولت ترامپ که پرداخت مالی به سازمان بهداشت جهانی را متوقف کرده ا…

Read more

آغاز به کار دو مجلس چین به دنبال گشایش نشست سالانه کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین در پکن

آغاز به کار دو مجلس چین به دنبال گشایش نشست سالانه کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین در پکن 

روز پنج شنبه 21 مه/ 1 خرداد، نشست سالانه کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین با حضور شی جین پینگ و مقامات دیگر حزب و دولت چین در پکن گشایش یافت.

این نشست که قرار بود در روز 3 مارس برپا شود، به دلیل شیوع کرونا، به ماه مه موکول شد. مقامات چین در آغاز این نشست به احترام افرادی که بر اثر شیوع کرونا جان خود را از دست دادند، لحظاتی سکوت کردند.

در گزارش کار کمیته دائمی کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین که به این نشست ارائه داده شد، تاکید شد، سال 2020کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین پیرامون توسعه هماهنگ کارهای پیشگیری و مهار بیماری و توسعه اقتصادی و اجتماعی وظایف خود را انجام می‎دهد و با تمام نیرو برای تضمین انجام وظایف مربوط به فقرزدایی و ساخت جامعه ای با رفاه نسبی تلاش خواهد کرد.

کنفرانس مشورت سیاسی خلق به عنوان یکی از دو مجلس و ارگان مهم همکاری چند حزبی و مشورت سیاسی در چین محسوب می‎شود و بخش مهمی از سیستم مدیریت کشور چین…

Read more

اگر در خوزستان خون ببارد، رواست

اگر در خوزستان خون ببارد، رواست

آقای شریعتی، شما استاندار کدام استانی؟

ماندانا صادقی/ آبادان

ماندانا صادقی، روزنامه‌نگار از خوزستان – آبادان، در یادداشتی که به بهانه‌ی برگزاری دادگاه مدیر شرکت هفت تپه در اختیار رسانه ها قرار داده است، نوشتاول خرداد دادگاه مدیرعامل پیشین کارخانه‌ی نیشکر هفت تپه برگزار شد. امید اسدبیگی به اتهام “سردستگی سازمان یافته، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی”، بلاخره در پیشگاه قانون قرار گرفت.

امید اسدبیگی همان جوان ۳۳ ساله‌ای است که کارخانه‌ای با حدود ۵۴ سال قدمت را به قیمت ۶۰ میلیارد تومان و با اقساط ۸ ساله خرید و هم اکنون با اتهام ۱.۴۸۰ میلیارد دلار قاچاق ارز و معاملات غیرمجاز ارزی پشت میله‌های زندان ایستاده است. کسی که برادرش (داماد معاون استاندار خوزستان) و پدرش، کارگران معترض هفت تپه‌ای را وابسته به “خلق عرب” و “الاهوازیه”می‌خوانند و اعتقاد دارند در حالی که اقتصاد کشور فلج است آنها با دو برابر کردن حقوق کارگران در مقابل مافیای شکر و رانت خوارها ایستادگی کرده‌اند…

Read more

اقتصاد آذربایجان و گذر از مرکز گرایی

دکتر محمدحسین یحیایی

اقتصاد آذربایجان و گذر از مرکز گرایی

نگاهی گذرا به اوضاع اقتصادی و اجتماعی آذربایجان از گذشته تا امروز:

بخش یکم: پیش گفتار

آذربایجان در تاریخ کهن خود شاهد افت و خیز های فراوانی بوده است، یکی از بهترین دوران سازندگی و رشد اقتصادی و اجتماعی آن در دوران دویست و پنجاه ساله صفوی ها بود. در این دوران بار دیگر تبریز شهرت و عظمت دیرین خود را که در عصر تیموریان بود باز یافت و به یکی از مراکز مهم تجاری در منطقه در آمد.

سلاطین صفوی با بی رحمی و خونریزی که گاهی به مرحله جنون می رسید، حاکمیت خود را بر قرار کردند، به تامین امنیت در راه ها و شهر ها پرداختند، راه های کاروان رو و کاروان سرا های فراوانی ساختند. در شهر ها مراکز مختلف هنری، ادبی و تجاری شکل گرفت و محل تجمع نویسندگان، هنرمندان و بازرگانان شد. در این میان اردبیل به شهر مقدسی تبدیل شد که در آن آرامگاه شیخ صفی به زیارتگاه شیفتگان وی درآمد و به تجمع ثروت و پیشرفت اقتصادی آن یاری رساند. همراه با اردبیل، تبریز هم که پایتخت شاه اسماعیل بود از ساخت و ساز و رونق فراوانی برخوردار شد، تعداد زیادی کاخ، مسجد و گرمابه ساخته شد، در شهر خوی هم دولت خانه ای بنا گردید که به کار های نظامی، دولتی و دیوانی بپردازد.…

Read more

ارزیابی مبارزۀ انتخاباتی برنی سندرز

ارزیابی مبارزۀ انتخاباتی برنی سندرز

دستاورد‌های انتخاباتی برنی سندرز از دو جنبه قابل توجه است: اول اینکه یک کاندیدای مترقی در آمریکا تا چه حد می‌تواند دوام آورد؛ و دوم اینکه چه موانعی در راه گرایش بیشتر حزب دموکرات به سوی چپ قرار گرفته است. در مقطعی سندرز توانست در انتخابات اولیه حزب دموکرات پیشتاز باشد. رسیدن او به مقام نامزدی اصلی حزب دموکرات، نشان دهندۀ رو به زوال رفتن نظم نئولیبرال در جامعه است.

شیوع فراگیر ویروس کرونا ضربۀ آخر را بر مبارزۀ انتخاباتی سندرز وارد کرده و تلاش عظیم او برای بسیج جوانان را متوقف نمود. اما در عین حال شیوع این ویروس مرگبار تأییدی بر ضرورت اهداف انتخاباتی او در مورد سیستم بهداشت عمومی و برخورد عادلانه با طبقۀ کارگر بود. این اهداف دارویی عاجل است که این کشور مریض به آن نیاز مبرم دارد.

طرح بهداشت همگانی به عنوان یکی از اقدامات رفاهی دولت، از ابتکارات شخص او است که نیاز به آن حتی بسیار پیش‌تر از شروع این بيماري فراگير احساس می‌شد. جالب است بدانیم در حالیکه ترامپ هزینۀ…

Read more

جنبش عدم تعهد، طرح الحاق کرانه باختری را محکوم کرد

جنبش عدم تعهد، طرح الحاق کرانه باختری را محکوم کرد

دفتر هماهنگی جنبش عدم تعهد با صدور بیانیه‌ای تصمیم غیرقانونی صهیونیستی درباره الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری و قدس شرقی را رد و محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، روزنامه الشرق الاوسط نوشت، دفتر هماهنگی این جنبش پیش از این در نیویورک با هیئت ترویکا به ریاست سفیر اردن پیرامون تحولات فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی نشستی برگزار کرده و به بررسی اقدامات اسرائیل از جمله طرح الحاق پرداخت که راهکار “تشکیل دو کشوری” در مرزهای چهارم ۱۹۶۷ را از بین برده و ضمن نقض حقوق بشر فعالیت‌های شهرک سازی را تشدید می‌کند.

در بیانیه این جنبش آمده است، جنبش عدم تعهد طرح‌های اسرائیل برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری از جمله غور اردن و منطقه‌ای که شهرک‌سازی کرده، محکوم می‌کند. این طرح‌ها نقض قوانین بین‌المللی و در راس آن کنوانسیون چهارم ژنو و دیگر قطعنامه‌های ذی‌ربط شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل هستند…

Read more

اول خرداد سالروز شهادت فریدون ابراهیمی

  اول خرداد سالروز شهادت فریدون ابراهیمی 

عمر عقاب

فیلمی در رابطه با زندگی قهرمان ملی فریدون ابراهیمی  

 

 

یاد و خاطره شهید فریدون ابراهیمی گرامی باد

یاد و خاطره شهید فریدون ابراهیمی گرامی باد

شهید فریدون ابراهیمی، فرزند برومند خلق آذربایجان، عضو کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان، نماینده مجلس ملی آذربایجان، دادستان کل آذربایجان در دوران حکومت ملی، در ۲۹ آبانماه ۱۲۹۷ در شهر آستارا متولد شد. پدرش غنی ابراهیمی از روشنفکران دوران خود بود، که در سال ۱۲۹۷ پس از تشکیل فرقه عدالت در رشت ، به رهبری میرزا محمد آخوندزاده (سیروس)مبادرت به تاسیس تشکیلات فرقه عدالت در آستارا کرد. وی در تیرماه ۱۲۹۹ ، پس از شرکت در اولین کنگره فرقه عدالت در شهر انزلی بنیانگذاری حزب کمونیست ایران، تشکیلات این حزب را در آستارا پایه گذاری کرد.

فریدون ابراهیمی در سال ۱۳۲۰ ، زمانی که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران مشغول تحصیل بود، به صفوف حزب توده ایران پیوست. وی در جنبش دانشجویی شرکت فعال و موثر داشت. وی فعالیت های ادبی خود را از سالهای اول ورود به دانشگاه آغاز و بزودی شروع به نوشتن مقالات سیاسی کرد…

Read more

۳۵۰۰ استاد در ۶۵۰ دانشگاه خطاب به جهان: «کار» را دموکراتیک کنید

۳۵۰۰ استاد در ۶۵۰ دانشگاه خطاب به جهان: «کار» را دموکراتیک کنید

امضاکنندگان این بیانیه که امروز هم‌زمان در ۳۹ رسانه از ۳۴ کشور (از جمله لوموند، دی تسایت، بوستون گلوب، لو سُوار، دِ مورگِن و…)  با ۲۹ زبان (از جمله زبان فارسی) چاپ شده است نمونه‌هایی از کارهایی که در بحران کرونا تعطیل نشدند و برای ادامه زندگی جوامع ضروری بودند را در بیانیه خود ذکر کرده‌اند و از حق مشارکت و تصمیم‌گیری کارگرانی که این کارها را بدون نظارت‌های همیشگی در بهترین شکلش انجام داده‌اند دفاع کرده‌اند.

میدان: بیش از ۳۵۰۰ استاد دانشگاه و دانشمند از ۶۵۰ دانشگاه در سراسر جهان با امضای بیانیه‌ای با عنوان «کار: دموکراتیزه کنید، کالازدایی کنید، پاک‌سازی کنید» با اشاره به‌ آنچه جهان در بحران کرونا تجربه کرده، خواهان افزایش سهم کارگران از مواهب مادی کارشان و افزایش قدرت مداخله آن‌ها در تصمیمات اساسی محیط‌های کار شده‌اند.

امضاکنندگان این بیانیه

Read more

20 blog posts