header photo

بیانیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن

بیانیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن

فرقه دمکرات آذربایجان روز همبستگی جهانی زن را به همه زنان جهان بویژه زنان کشورمان شاد باش می گوید.

زنان مبارز!

نزدیک به یکصد و شصت سال از اعتراضات زنان کارگر پارچه بافی و لباس دوزی نیویورک می گذرد. در هشتم مارس ۱۸۵۷، زنان کارگر کارگاه‌های پارچه‌بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا در یک اعتراض مسالمت آمیز به خیابان آمدند و خواهان افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط بسیار نامناسب کار شدند. این تظاهرات با یورش پلیس و صرب وشتم زنان روبرو شد.

انتخاب روزی از سال به‌عنوان «روز زن» نخستین بار در جریان مبارزه زنان نیویورک با شعار “حق رای برای زنان” مطرح شد. زنانی که هر ساله خاطره مبارزات زنان نیویورک را با برپایی تظاهرات گرامی میداشتند، در ۲۳ فوریه ۱۹۰۹ پیشنهاد کردند هر سال در روز یکشنبه آخر فوریه، یک تظاهرات سراسری در آمریکا بمناسبت «روز زن» برگزار شود.

به همین خاطر کنفرانس بین المللی سوسیالیستها، در سال1910 به پیشنهاد کلاراستکین روز هشتم مارس (17 اسفند)، روز رزمجویانه زنان جهان برای رفع تبعیض جنسی و برابری حقوق نام گذاری شد. از آن تاریخ پیکار دشوار و پر از فراز و نشیب زنان جهان برای بدست آوردن برابری حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، مراحل گوناگونی طی کرده و دستاوردهای بزرگی را با خود بهمراه داشته است. در این راه  مبارزه خستگی ناپذیر زنان در راه عدالت جنسی و پیوند آن با مبارزه برای عدالت سیاسی، اقتصادی،فرهنگی، صلح و آزادی و محیط زیست، دامنه اجتماعی این جنبش را بیش از پیش گسترش داده است. با نگاهی به تاریخ یکصد و ده ساله گذشته، نقش قاطع و تعیین کننده  زنان در جنبش های جهانی، برای عدالت اجتماعی، صلح پایدار و حفظ محیط زیست،غیر قابل انکار است. به همین دلیل ما اطمینان داریم پیوند هرچه بیشتر مبارزات زنان جهان با نیروهای آزادیخواه و مترقی متضمن نجات جهان از شرایط دشوار و خطرناکی است که امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی بر آن تحمیل کرده است.

هوطنان عزیز!

نخستین جشن روز جهانی زن، توسط "انجمن پیک سعادت نسوان" در 17 اسفند 1301 به ابتکار زنان مترقی و پیشرو کشورمان بر گذار شد. در طول 98 سال  گذشته زنان میهنمان با پشت سر گذاشتن تمام دشواری ها، زیر سایه سیاست های سرکوبگرانه رژیم های حاکم به هر طریق ممکن، و با اشکال گوناگون روز جهانی زن را گرامی داشته و به مبارزات رزمجویانه خود ادامه داده اند.

نا گفته نماند که برای اولین بار در ایران و خاورمیانه دولت خود مختار آذربایجان  به رهبری سید جعفر پیشه وری برابری حقوق زنان با مردان را برسمیت شناخت و روز جهانی زن در هشتم مارس (17 اسفند) 1324 رسما برگزارشد.

صفحات تاریخ معاصر میهن مان به حق شاهد مبارزات تحسین برانگیز زنان کشور در مقاطع تعیین کننده، همچون جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه، جنبش 21 آذر، جنبش ملی شدن صنایع نفت، مبارزات انقلابی بر ضد رژیم دیکتاتوری شاه، شرکت فعال در پیروزی انقلاب بهمن 1357، مبارزه برای صلح، علیه جنگ هشت ساله ایران- عراق، و مبارزه بر ضد سیاست های ارتجاعی و ضد مردمی رژیم ”ولایت فقیه“ بوده  و خواهد بود.

سرکوب خشن حقوق زنان نزدیک به چهار دهه، همواره با مقاومت قهرمانانه و مبتکرانه زنان میهن ما رو به رو گردیده. پیکار حماسی زندانیان سیاسی زن، در زندان های قرون وسطایی و در مقابله با شکنجه های ضد انسانی دژخیمان رژیم، از صفحات درخشان جنبش رهایی بخش مردم میهن ما در پیکار بر ضد استبداد حاکم است.  با این همه جنبش مستقل زنان ایران در سال های اخیر دست آورد های ارزنده ای به همراه داشته است. ایجاد شمار زیادی از تشکل های صنفی، سیاسی و مدنی، تلاش تحسین برانگیز در زمینه بالا بردن آگاهی اجتماعی، خصوصاً در میان زنان زحمتکش، نقش موثری در زمینه سازماندهی جنبش سراسری میهن ما داشته است. موفقیت های بزرگ زنان میهن مان، در عرصه های علم و دانش، هنر و فرهنگ و ورزش علیرغم تمام محدودیت هایی که سد راهشان بوده است، تحسین جهانیان را بر انگیخته است.

امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی زن می رویم که سیاست های ویرانگر رژیم ولایت فقیه با شکست آشکار روبرو شده است. سالها سیاست سرکوبگرانه و زن ستیزانه رژیم با عمده کردن مبارزه با "تهاجم فرهنگی "  مانند طرح جدا سازی دختران و پسران در آموزشگاهها و دانشگاهای کشور، منع حضور دختران در بسیاری از رشته های دانشگاهی، جلوگیری از شرکت زنان در میادین ورزشی،  نظارت همیشگی زنان تحت عنوان مبارزه با بد حجابی، دستگیری وسیع فعالان زن و احکام سنگین و محرومیت اجتماعی برای آنان  ، جلوگیری از انتشار نشریات زنان و منع سفر فعالان زن به خارج  ...  همه و همه سیاست های ارتجاعی و زن ستیزانه رژیم جمهوری اسلامی را برملا کرده است.

 آنچه در صحنه مبارزات روزمره خلق های ساکن ایران به اثبات رسیده، نشان میدهد که جنبش مستقل زنان در همبستگی و هم پیوندی با دیگر نیروهای اجتماعی همچون کارگران و زحمتکشان و دانشجویان و جوانان می تواند راه گشای تحولات جدی آینده  به سوی تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی باشد.

گرامی باد روز همبستگی رزمجویانه زنان سراسر جهان!

 کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

   17 اسفند 1398

Go Back

Comment