header photo

Blog posts : "مقاله"

اوضاع سياسي اجتماعي کشور پس از سقوط رضاخان و تشكيل حزب توده ايران

اوضاع سياسي اجتماعي کشور پس از سقوط رضاخان و

تشكيل حزب توده ايران

به قلم رسول مهربان

در چنين اوضاع و احوالي كه هيئت حاكمه جديد با تركبيي از چاكران ودرباريان شاه مستعفي به تحكيم مواضع خويش پرداختند، شخصيت ها و رهبران آزادي خواه و دموكرات آزاد شده اززندان هاي رضاخاني كه حامل ميراث و سنن انقلابي جنبش هاي اجتماعي ايران از مشروطه و جنگل تا سال هاي سياه 1310 رضاشاهي بودند، به تشكيل حزب توده ايران همت كردند.

به دنبال پشت سرگذاشتن تجربه هاي تاريخي و موانع «قانونی» كه هيئت حاكمه از دوران سلطنت پهلوي اول در راه ايجاد و استقرار جنبش كارگري و مردمي ايران ايجاد كرده بود، در شرايط سياسي - اجتماعي جديد كشور، حزب توده ايران تشكيل شد و در مهرماه 1320جلسه هيئت مؤسسان، هيئتي مركب از 15 نفر به نام كميته ي موقت تشكيل داد كه در رأس آن سليمان محسن اسكندري (سليمان ميرزا) از مبارزترين و سرشناس ترين رجال آزادي خواه صدر مشروطيت قرار داشت.

هدف ع…

Read more

خدماتی که حکومت ملی آذربایجان در یک سال انجام داد رضا شاه در بیست سال حکومتش انجام نداده بود .

خدماتی که حکومت ملی آذربایجان در یک سال انجام داد رضا شاه در بیست سال حکومتش انجام نداده بود .

به نقل از کتاب «اطلاعات طبقه بندی شده حوادث آذربایجان (1325-1320)» نوشته «حمید ملازاده»

تشکیل کابینه سید جعفر پیشه وری؛ بعد از ظهر روز چهارشنبه 21 آذر 1324، مجلس ملی فرقه دمکرات آذربایجان در محل سینما دیده بان به ریاست حاج میرزاعلی شبستری تشکیل یافت. در این جلسه جعفر پیشه وری، کابینه خود را به شرح زیر به مجلس معرفی نمود:

1- نخست وزیر (باش وزیر) سید جعفر پیشه وری 2- وزیر داخله، دکتر سلام ا… جاوید 3- وزیر جنگ، جعفر کاویان 4- وزیر کشاورزی، دکتر مهتاش 5- وزیر فرهنگ، محمد بی ریا 6- وزیر بهداری، دکتر اورنگی 7- وزیر دارایی، غلامرضا الهامی 8- وزیر دادگستری، یوسف عظیما 9- وزیر پست و تلگراف، ربیع کبیری 10- وزیر تجارت و اقتصاد، رضا رسولی 11- وزارت کار را تا تعیین وزیر جدید، خود پیشه وری عهده دار گشت. پس از تشکیل کابینه، بنا بر پیشنهاد مجلس و تصویب وکلا، زین العابدین قیامی به ریاست دیوان تمیز و فریدون ابراهیمی به دادستانی کل آذربایجان منسوب گردید. برای رهبری فداییان، مبرّزترین افراد فرقه انتخاب شدند: کاویان رهبر فداییان تبریز، کبیری رهبر فداییان مراغه، غلام یحیی دانشیان رهبر فداییان میانه و سراب، سرهنگ قلی صبحی رهبر فداییان میاندوآب، کلانتری رهبر فداییان اسکو و آزادوطن ر…

Read more

نظر ما درباره مسئله آذربايجان و ايران

سيد جعفر پيشه وري

 نظر ما درباره مسئله آذربايجان و ايران

همزمانی جنبش ملی - دموكراتيك ما با خاتمه جنگ بزرگ جهانی موجب گفتگوها و هياهوهای شديدی در بازار سياست جهانی گشته است.نهادهای ديپلوماتيك و مطبوعاتی دول كوچك و بزرگ ، اينبار نيز می‌كوشند  جهت تامين منافع خود و برای گل آلود كردن آب و ماهی گرفتن از آن، شايعات حيرت آور و خبرهای شگفت انگيزی درباره نهضت دموكراتيك ما بپزند و به خورد بشريت دهند.  نهضت آذربايجان كه واقعا امری مربوط به تكامل و تعالی داخلی ايران است، توسط سياستمداران سودجو  از پشه‌ای به فيلی تبديل گردانيده شده و در چشم جهانيان به صورت يك ماجرای عظيم بين المللی در آورده شده است.

   سازمانهای مستقيم و يا غير مستقيم  مقاماتی كه برای در اسارت نگاهداشتن ملتهای ضعيف، مكيدن خون ملتهای عقب مانده و مستعمره كردن كشورهای آنان تلاش می‌كنند- حتی نمی خواهند از  ايجاد يك ماجرای بزرگ جنگی از اين موضوع صرفنظر كنند. ما نمی توانيم نطقهای حسين علاء _ كه خود را سفير ايران می‌داند _ و نطقهای دايه‌های مهربانتر از مادر _ يعنی نمايندگان انگليس و امريكا در شورای امنيت _ را ساده تلقی كنيم. اينجا، نقض خشن…

Read more

سخنرانی سید جعفر پیشه وری در باره تاسیس فرقه دمکرات آذربایجان

سخنرانی سید جعفر پیشه وری در باره تاسیس فرقه دمکرات آذربایجان

 ما به استقلال ایران کاملا علاقمندیم. دادن وجبی از خاک آن به دیگران بهیچ عنوان در میان نیست. آنچه ما می خواهیم حقوق داخلی و مختاریت فرهنگی است. مسئله زبان جزئیازاین [مختاریت] است.

روز 19 شهریور سال 1324، یک هفته پس از انتشار بیانیه معروف 12 شهریور و اعلام تشکیل حزب (فرقه) دموکرات آذربایجان، سید جعفر پیشه وری در سالن تئاتر شیر و خورشید تبریز[1] درباره تاسیس حزب و شعارها و اهداف عمومی آن به مدت یک و نیم ساعت برای حاضرین سخنرانی کرد. خلاصه این سخنرانی در شش شماره متوالی روزنامه آذربایجان ـ ارگان فرقه- تحت عنوان «آقای پیشه ورینین نطقینین مختصری» ( خلاصه سخنرانی آقای پیشه وری) به چاپ رسید. هر چند که خود بیانیه 12 شهریور دارای یک مقدمه مفصل و زبانی روشن و ساده بود و پیشه وری در سرمقاله شماره اول آذربایجان (فرقه میز ایشه باشلادی) و ... نیز درباره اهداف فرقه توضیحاتی داد، ولی آن سخنرانی نخستین توضیح مشروح درباره زمینه های پیدایش و اهداف فرقه از زبان رهبر نهضت است. آنچه که می خوانید ترجمه خلاصه این سخنرانی است. توضیحات درون [...] من به متن افزوده ام. …

Read more

بیانیه 12 شهریور ( شهریورین اون ایکیسی ) راهنما و راهگشای امروز

دکتر محمد حسین یحیایی

بیانیه 12 شهریور ( شهریورین اون ایکیسی ) راهنما و راهگشای امروز

77 سال پیش ( 1324) در چنین روز هایی تعدادی از روشنفکران، سیاست ورزان، ملی گرایان و زحمتکشان آذربایجان که بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی، فقر و بدبختی و ظلم و ستم استبداد را مشاهده می کردند به این فکر افتادند که باید از این شرایط اسفبار و اسفناک رها شوند و توده های مردم را در گستره آذربایجان نجات دهند. برخی از آنان تجربه کافی از جنبش های تاریخی آذربایجان داشتند و با تشکل هائی که بعد از 3 شهریور (ورود نیرو های متفق به کشور) به همت روشنفکران و زحمتکشان تشکیل شده بودند، همکاری می کردند ولی این تشکل ها بیشتر بعلت عدم ارتباط با توده های مردم بویژه روستائیان و دهقانان نتوانستند موفقیت چشمگیری در آن مرحله بدست آورند، در نتیجه گرفتار فعالیت های روشفکری شده به محفل های دوستانه تبدیل شدند (سازمان زحمتکشان متشکل از کارگران که بیشتر آنان را مهاجرین می خواندند، جمعیت آذربایجان متشکل از طبقه متوسط و روشنفکر با ارگان خود بنام «آذربایجان»، جمعیت ضد فاشیست با نشریه «یوموروق»، کانون دمکراسی که این گروه رابطه چندان خوبی با سازمان زحمتکشان نداشتند و جبهه بیداری که در آن شخصیت های برجسته آذربایجان مانند میرزا علی شبستری و جبار باغچه بان فعالیت داشتند و نشریه زبان را منتشر می کردند)…

Read more

فرقه ما شروع به فعالیت نمود!

فرقه ما شروع به فعالیت نمود!

در روز دوشنبه مراجعتنامه فرقه ما منتشر شد. این بیانیه با علاقه و همدردی بسیار از طرف خلق ما مورد استقبال قرار گرفت. هزاران نفر از آذربایجانی ها در شهرهای آذربایجان مقابل دیوارهایی که مراجعتنامه چسبانده شده بود گرد آمده، آن را تا انتها  خوانده، به فکر فرو رفتند و به گرمی آن را مورد تشویق قرار دادند. بدین وسیله باز شدن راه سعادت و آزادی درک نمودند. این تحسین و استقبال گرم نشان داد راهی که می رویم دقیق و هدفی که انتخاب کرده ایم درست است.

جونکه خود مردم به خوبی تشخیص دادند که ما مانند سایر نیروها نه با سخنان بیهوده برای جذب مردم گام برداشته ایم، بلکه با اقدامات عملی برای نشان دادن راه واقعی شروع به کار کرده ایم، بنابر این از طرف ملت با همه شور و شوق از بیانیه ما استقبال می شود.

زبان مراجعتنامه ما بسیار روشن و صریح بود. در اینجا خواسته ها، آمال و نیازهای مردم به وضوح بیان شده بود.

با این که ما به استقلال ایر…

Read more

در این زمانه که درمانده هرکسی از بهر نان شب دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست،

دکتر محمد حسین یحیایی

در این زمانه که درمانده هرکسی از بهر نان شب

دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست،

این سروده چند دهه پیش از سوی شاعر بلند آوازه و مردمی میهن «هوشنگ ابتهاج» سروده شده که می تواند بیانگر شرایط کنونی باشد. زیرا هر روز گروه ها و اقشار دیگری از توده های مردمی به زیر مطلق فقر کشیده می شوند و از مناطق بالا و میانی شهر های بزرگ به حاشیه کوچ می کنند تا بتوانند با پرداخت اجاره بهای کمتر ارتزاق بکنند و حداقل مواد غذایی ضروری را بدست آورند، همراه با آن مسئول آموزشی وزارت آموزش و پرورش می گوید که بار دیگر بعلت افزایش دانش آمور در مناطق جنوبی و حاشیه ای شهر تهران مدارس دوشیفته خواهند شد، در این میان باید یادآور شد که سالانه تعداد بیشتری از دانش آموزان بویژه در مناطق پیرامونی و دو زبانه از تحصیل باز می مانند، مرکز آمار ایران در بخش شاخص های اجتماعی و فرهنگی گزارش می دهد  که در سال1400 – 1399 تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل 970 هزار و871 دانش آموز است که عامل موثر در آن بیکاری پدر یا مادر، فقر گسترده و رو به افزایش و ناتوانی از تامین هزینه های آموزشی است که به راه و روش های گوناگون از دانش آموز دریافت می شود. این درحالی است که میلیارد ها تومان هزینه نهاد های به اصطلاع فرهنگی رژیم می شود که مبلغ ارتجاع، خرافات و تاریک اندیشی در داخل و خارج کشور شوند.…

Read more

مصدق صداقت داشت- جسارت نداشت

مصدق

صداقت داشت- جسارت نداشت

جدا کردن خوزستان طرح هميشگي امريکا

    کودتاي 28 مرداد برخلاف مشهور فقط به دست يک مشت اوباش که صبح آن روز به ميدان آمده باشند انجام نگرفت. دستگاه دولتي و به ويژه پليس و ارتش از قبل در دست کودتاچيان بود. حکومت نظامي به کودتاچيان امکان داد که از شب پيش تمام شهر (چه تهران و چه شهرستان ها) را اشغال کنند.

    جو ضد توده اي که سازشکاران و مدافعين دروغين مصدق به همراه عمال کودتا ايجاد کرده بودند، دست کودتاچيان را باز مي گذاشت که از ساعت 8 شب 27 مرداد ماه هر صداي مخالف شاه را در کوچه ها خفه کنند. دستور فرمانداري نظامي به "مامورين انتظامي" که پس از ملاقات مصدق با هندرسن براي جلوگيري از تظاهرات توده اي ها صادر کرده بود سرود ياد مستان مي داد و به فعاليت کودتاگران جنبه "قانوني" بخشيد.

ساعت 11 شب در واقع شهر اشغال شده و محيط وحشت بر همه جا حکمفرما شده بود. کينه ضد توده اي و علاقه عميقي که سازمان هايي مانند نيروي سوم و جناح راست پان ايرانيست ها (ظاهرا" مدافع مصدق) نسبت به رژيم سلطنتي و "دوستي" ايران و آ…

Read more

جناب علی کشتگر به کجا چنین شتابان!

دکتر محمد حسین یحیایی

جناب علی کشتگر به کجا چنین شتابان!

علی کشتگر بر این باور است که ناجی جهان و دمکراسی حاکم بر جهان ایالات متحده خواهند بود و باید از عملکرد و سیاست ورزی و مداخلات نظامی آن در همه جا و در هر شرایطی حمایت کرد و حتی برای پیشبرد آن تلاش ورزید!

از مدت ها پیش جناب کشتگر مطالبی را با عناوین مختلف منتشر می کند که بیشتر به هذیان و پرت و پلا گویی یک انسان سرخورده، شکست خورده و ناکام از رسیدن به مقصود که البته آنهم مشخص نیست حکایت دارد. جناب کشتگر که اینک آفتاب لب بام است و توبه گر، خود را کشته و مرده دمکراسی از نوع آمریکایی آن نشان می دهد و یا آنگونه خود را معرفی می کند. البته جناب کشتگر انسانی است که ثبات فکری ندارد، گاهی به چپ، گاهی به راست و گاهی هم به بی طرفی می زند ولی بیشتر متمایل به وزش باد و شرایط است که جایگاه و شاید نمدی برای خود پیدا کند. ولی واقعیت آن است و یا مشاهده می شود که ایشان در همه دوران نه راست، نه چپ، نه لیبرال و نه دمکرات بوده است، زیرا به هیچکدام از آن واژه ها باور ندارد تنها برای مطرح شدن جلو چشم قرار گرفتن به آنها متوسل می شود و در درون واژه ها بصورت سرگردان و ناپایدار دور می زند. …

Read more

حيدرخان عمواوغلي و ستارخان سردار ملي دو چهره درخشان انقلاب مشروطيت

حيدرخان عمواوغلي و ستارخان سردار ملي

دو چهره درخشان انقلاب مشروطيت

يدرخان عمواوغلي به مانند ستارخان و نقشي كه در راه اندازي انقلاب و رهبري و هدايت آن داشته ، وي را مبدل به يكي از درخشانترين و ماندگارترين چهرة تاريخي ايران براي تمامي اعصار نموده اند . خدمات اين بزرگ مرد انقلاب مشروطيت آذربايجان كه حد و مرزي و زمان و مكان براي آن نمي توان قائل شد به موجب اعترافات مؤرخين او را در رأس هرم انقلاب مشروطه و مبارزه با ديكتاتوري در زمان اوج اختناق و خفقان و فشارها ، قرار داده و از او يك چهرة انقلابي پرشور و محبوب ساخته است .

حيدرخان اصلاً از اهل اروميه و بزرگ شدة آذربايجان شمالي و قفقاز بود در اين مورد مؤرخين مي نويسند : « حيدر» فرزند مشهدي علي اكبر به 1298 هجري قمري ( برابر با 1880 ميلادي ) در اروميه زاده شد و هنگام كوچ خانواده اش به الكساندرپل يازده سال داشت . حيدرخان تحصيلات ابتدائي را در الكساندرپل ، و سپس تحصيلات عالي را در مدرسة عالي ايروان گذرانيد . پس از چندي در مدرسة صنعتي تفليس مهندسي برق آموخت…

Read more

چشم انداز جنبش ها و اعتراض های خیابانی

دکتر محمد حسین یحیایی

چشم انداز جنبش ها و اعتراض های خیابانی

جمهوری اسلامی ایران از روزهای نخست که قدرت سیاسی را در دست گرفت تلاش ورزیده تا خود را با ثبات نشان دهد و در روزهای معینی با تشویق و یا تهدید مردم را به خیابان ها بریزد تا به اصطلاح پایگاه مردمی خود را به رخ مردم بکشد ولی این سیاست و این تلاش از مدت ها پیش رنگ باخته دیگر کارآیی خود را از دست داده است، دیگر سخن از انتخابات پر شور با شرکت گسترده مردم در کار نیست، هر روز که می گذرد از پایگاه مردمی رژیم کاسته می شود و سیاست ویرانگرش در سیاست خارجی (انزوای کامل)، اقتصاد (بن بست، سردرگم) و مدیریت جامعه که بی کفایت ترین، نادان ترین و منزوی ترین افراد بر آن حاکم شدند را به نمایش می گذارد. این شرایط محصول بیش از چهار دهه حاکمیت ارتجاع، تاریک اندیشی و بی خردی گروهی است که برای ادامه حاکمیت خود همه اندیشه های مترقی، احزاب سیاسی و نهادهای صنفی را نابود کردند تا مردمی مطیع و تابع بوجود آورند و یا بپرورند، برای پیشبرد این سیاست همه منابع اقتصادی کشور را در این مدت هزینه کردند، در داخل کشور…

Read more

تاریخچه راه آهن ایران

تاریخچه راه آهن ایران

در سال 1227 هجری شمسی نخستین راه‌آهن ایران بین بندرانزلی و پیربازار ساخته شد (یعنی حدود 80 سال قبل از پهلوی) که 12 کیلومتر آن تا اواسط دوره پهلوی فعال بود و به‌وسیله این رژیم جمع‌آوری شد! لوکوموتیو آن که در داخل محوطه سازمان بنادر بندرانزلی موجود است زمان ساخت 1848 را بر خود دارد.

خط آهن بعدی بین محمودآباد و آمل در سال 1265 هجری شمسی ایجاد شد. این راه‌آهن را یک شرکت بلژیکی ساخت. قرار بود که این طرح تا تهران ادامه یابد که به‌دلیل اختلاف دولت ایران و پیمانکار ادامه آن متوقف شد.
در سال 1267 هجری خورشیدی خط آهن دیگری که هنوز بقایای آن وجود دارد بین تهران و شهر ری ایجاد شد که حدود 9 کیلومتر طول داشت. امتیاز آن را یک فرانسوی به‌نام موسیو بوانال از دولت ایران گرفت و برای ساخت آن 2 میلیون فرانک فرانسه هزینه شد.
در سال 1291 شمسی امتیاز احداث راه‌آهن جلفا ــ تبریز ــ صوفیان ــ شرفخانه با روس‌ها امضا شد. این قرارداد دوره‌ای 75ساله داشت و کل هزینه ساخت آن با روسیه بود. طول این خط آهن 146 کیلومتر بود که س…

Read more

گربه‌ای که سنگ شد*

گربه‌ای که سنگ شد*

محمد قاضی، مترجم پیشکسوت و بلندآوازه کشورمان در کتاب خاطراتش روایت می کند :

در پنجمین سالی که به استخدام سازمان برنامه و بودجه درآمده بودم، دولت وقت تصمیم گرفت برای خانوارها کوپن ارزاق صادر کند. جنگ جهانی به پایان رسیده بود اما کمبود ارزاق و فقر در کشور هنوز شدت داشت. من به همراه یک کارمند مامور شدم در ناحیه طالقان آمارگیری کنم و لیست ساکنان همه دهات را ثبت نمایم.

ما دو نفر به همراه یک ژاندارم و یک بلد راه سوار بر دو قاطر به عمق کوهستان طالقان رفتیم و از تک تک روستاها آمار جمع آوری کردیم.

در یک روستا کدخدا طبق وظیفه اش ما را همراهی می نمود. به امامزاده ای رسیدیم با بنایی کوچک و گنبدی سبز رنگ که مورد احترام اهالی بود و یک چشمه باصفا به صورت دریاچه ای به وسعت صدمتر مربع مقابل امامزاده به چشم می خورد. مقابل چشمه ایستادیم که دیدم درون آب چشمه ماهی های درشت و سرحال شنا می کنند. ماهی کپور آنچنان فراوان بود که ضمن شنا با هم برخورد می کردند…

Read more

بابک اسطوره ای ماندگار در تاریخ آذربایجان

بابک اسطوره ای ماندگار در تاریخ آذربایجان

جنبش اجتماعی و سیاسی بابک خرم دین در مبارزه با غارت، تحمیل عقیده و استثمار در تاریخ آذربایجان همچنان ماندگار و راه گشاست، این جنبش مردمی و سازماندهی آن از سوی بابک خرمدین بگونه ای بود که در مدت کوتاهی تهیدستان، کشاورزان بی زمین و پیشه وران جامعه را برای مبارزه طولانی مدت با خلفای عباسی و مزدوران و همدستان محلی آنان آماده کرد. بابک مقابله و مبارزه با ظلم را برای برپایی جامعه ای با نشاط و آزاذ در کوه های آذربایجان سازماندهی کرد، در چندین جنگ سپاهیان خلیفه را شکست داد تا خلیفه راه نیرنگ و حیله را در پیش گرفت و « افشین » را که هم بابک و هم منطقه را می شناخت با پول و زر و وعده سلطنت خراسان فریب داد و با انبوهی از سپاهیان متعصب و گمراه به سراغ بابک فرستاد.

بابک خرم دین (حسن) در جولای 795 میلادی (۱۰ تیر ماه 176 خورشیدی) چشم به جهان گشود و در 4 ژانویه 838 میلادی (۱۷ دی 216 خورشیدی) در سامرا به دست خلیفه عباسی به طرز وح…

Read more

یاد و خاطره شهید فریدون ابراهیمی گرامی باد

یاد و خاطره شهید فریدون ابراهیمی گرامی باد

شهید فریدون ابراهیمی، فرزند برومند خلق آذربایجان، عضو کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان، نماینده مجلس ملی آذربایجان، دادستان کل آذربایجان در دوران حکومت ملی، در ۲۹ آبانماه ۱۲۹۷ در شهر آستارا متولد شد. پدرش غنی ابراهیمی از روشنفکران دوران خود بود، که در سال ۱۲۹۷ پس از تشکیل فرقه عدالت در رشت ، به رهبری میرزا محمد آخوندزاده (سیروس)مبادرت به تاسیس تشکیلات فرقه عدالت در آستارا کرد. وی در تیرماه ۱۲۹۹ ، پس از شرکت در اولین کنگره فرقه عدالت در شهر انزلی بنیانگذاری حزب کمونیست ایران، تشکیلات این حزب را در آستارا پایه گذاری کرد.

فریدون ابراهیمی در سال ۱۳۲۰ ، زمانی که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران مشغول تحصیل بود، به صفوف حزب توده ایران پیوست. وی در جنبش دانشجویی شرکت فعال و موثر داشت. وی فعالیت های ادبی خود را از سالهای اول ورود به دانشگاه آغاز و بزودی شروع به نوشتن مقالات سیاسی کرد…

Read more

خسرو روزبه،عدالت خواهی که جاودانه شد!

خسرو روزبه،عدالت خواهی که جاودانه شد!

جنبش دموکراتیک خلق های کردستان و آذربایجان، نهضتی میهنی و مترقی و موجب قوام و دوام بقای آزادی و استقلال ملی.
«از دفاعیات خسرو روزبه در دادگاه نظامی شاه»

در سپیده دم ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ قلب پرشور و سرشار از عشق رفیق خسرو روزبه قهرمان ملی ایران آماج گلوله های دژخیمان، رژیم بر آمده از کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد قرار گرفت و از تپش باز ایستاد و بدین سان نام این رزم آور دلیر زحمتکشان ایران به تاریخ پر حماسه و غرور آفرین پیکار خلق های ایران بر ضد ستم و بیدادگری پیوست!
خسرو روزبه عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران، شخصیتی پر جاذبه، با تاثیری ژرف و ماندگار در تاریخ نبرد رهایی بخش مردم میهن ماست. علاوه بر آنکه یک نسل کامل انقلابیون و مبارزان آزادی راه و روش او را پیشه خود ساختند امروز نیز هزاران رزمنده ای که پای به میدان دشوار مبارزه برای عدالت و انسانیت می گذارند. او را آموزگار و راهبر و نمونه اصیل عالی مبارزه آرمانگرا می دانند و این تصادفی نیست. زندگی و پیکار خسرو رزوبه و ابعاد گوناگون فعالیت پر ثمر سیاسی – علمی و اجتماعی او بهترین سر مشق برای هر انسان شرافتمندیست که زندگی خود را وقف سعادت جامعه و بهروزی انسانهای زحمتکش می سازد. دفاع قهرمانان…

Read more

جنگ اوکراین با تغییر توازن قوای جهانی خاتمه می یابد

جنگ اوکراین با تغییر توازن قوای جهانی خاتمه می یابد

اسدالله کشمند

حوادث کنونی اوکرائین شاید بزرگترین تشنج بعد از جنگ جهانی دوم در روابط بین المللی باشد. شاید حتی خطرناکتر از بحران راکتی سال 1962کوبا به عنوان بزرگترین بحران در روابط بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم ثبت تاریخ شود. آنچه در اوکرائین و ماحول آن می گذرد، از لحاظ احتمال وقوع رودرروئی در صورت حدوث اشتباهات فنی تباه کن در سطح بالاتری قرار دارد و اهمیت فرآیند این بحران در تدوین یک دوره نوین در تاریخ روابط بین المللی هم از اهمیت کم سابقه ای برخورداراست. حوادث کوبا در زمانی اتفاق افتاد که سرنوشت بشریت با موجودیت دو اردوگاه سرمایه داری و سوسیالیزم قبلاً رقم خورده بود؛ صفوف نیروها و سمت حوادث مشخص بود و در اوضاع و احوالی مشخص جهان به سوی رودرروئی بخاطر دفاع از منافع هر طرف درگیر در حرکت بود و جان مطلب این بود که تقویت مواضع از هر دو جانب باعث این رودرروئی شده بودکه بالاخره کوتاه آمدن دوطرفه باعث حل این مشکل خطرناک جهانی شد. ولی امروز در اوکرائین حرف بر سرعقب نشینی هر دو طرف درمیان نیست. معضله بکلی متفاوت است؛ یک طرف به پیشروی غیرمتعهدانه و فریبکارانه متوسل شده و جانب دیگر جا و امکانی برای عقب رفتن و رفع تشنج ندارد. در واقع در فرآیند این بحران حرف بر سر تغییر عظیم ژئوپولیتیک یا بود و نبود یک هویت تاریخی بزرگترین سرزمین جهان یعنی روسیه، حرف بر سر حذف و یا رشد روابط ونظم نوینی که دارد سربلند می کند و حرف بر سر برقراری صلح و امنیت در کادر نظمی نوین در این مقیاس برای همه جهانیان است. هر نوع حرکت خطائی که در این مقطع صورت گیرد بیشتر از بحران موشکی کوبا، با سرنوشت مجم…

Read more

به یاد پروین اعتصامی ستاره درخشان آسمان ادب ایران به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن

به یاد پروین اعتصامی ستاره درخشان آسمان ادب ایران

به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن

او يكي از شاعران نامدار ادب فارسي و يكي از مفاخر ارزشمند خطه آذربايجان مي باشد كه در زمينه شعر و ادب همچنان ميدرخشد و از شاعران كم نظير در اين عرصه ميباشد. 
پروين اعتصامي دختر يوسف اعتصام الملك، در 25 اسفند 1285 شمسي در تبريز متولد گرديد، مادرش اختر الملوك دختر غلامعلي خان و نوه شاعر معروف شوري بخشايشي بود. 
در كودكي با پدر خود به تهران آمد و بقيه عمر خود را در اين شهر گذراند. ادبيات فارسي و عرب را نزد پدر آموخت. از ابتدا كودكي ساعي و متفكر بود. او كمتر سخن ميگفت و بيشتر فكر مي كرد. 
به ندرت در جرگه ساير اطفال وارد ميشد. غالباً تنها بسر ميبرد انديشه هاي بزرگ در سر مي پروراند. در مجلس درس هميشه از سايرين پيشتاز بود. از كودكي شروع به شعر گفتن كرد. خانه پدرش ميعادگاه ارباب فضل و دانش و ادب بود و پروين همواره آنانرا با قريحه سرشار و استعداد خارق العاده خويش دچار حيرت مي ساخت.…

Read more

میثاق ملی یا منشور گمراهی!

دکتر محمد حسین یحیایی

میثاق ملی یا منشور گمراهی!

جامعه ایران نیازمند نگاه واقع بینانه است که مسیر دمکراتیزه شدن را به سرعت طی کند، این جامعه متشکل از واحدهای گوناگون ملی با زبان، فرهنگ، سرزمین و تاریخ مختلف اند. رشد همه جانبه  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشارکت داوطلبانه همه آنان را می طلبد

مدتی است تلویزیون کانال یک به مدیریت «شهرام همایون» از خبرنگاران کهنه کار و تیزبین، برنامه ای را تحت عنوان «چه باید کرد» پیش می برد و در این برنامه از افراد گوناگون از داخل و خارج کشور دعوت می کند که دیدگاه های خود را در مدتی بسیار کوتاه بدون سانسور و محدودیت بر زبان آورند و در معرض قضاوت مردم قرار دهند. در این برنامه که به ابتکار و شناخت ایشان از جامعه کنونی ایران پیش می رود یک نو آوری هم در برنامه های تلویزیونی برون مرزی به چشم می خورد و آن مشارکت تعدادی از فعالین اجتماعی و سیاسی واحدهای گوناگون ملی در ایران است که همراه با آموزه های سیاسی، تمرین مشارکت سیاسی، می تواند زمینه شناخت ایرانیان از یکدیگر را فراهم آورد، زیرا بدون شناخت و مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی، برون رفت از چمبره استبداد از نوع سلطنتی و ولایتی متصور نیست، ولی در این میان افرادی هستند که تحت تاثیر ولایت و یا خدایگان، خود را قیم، راهنما، شاید هم منتخب و برتر از مردم می دانند که در آن سرزمین وسیع زندگی می کنند. آنان بدون درک درست و واقعی از واژه ها به انتشار «میثاق ملی…

Read more

من آن ققنوس زیبایم به مناسبت ۱۸ بهمن، زادروز استاد احمد عاشورپور

من آن ققنوس زیبایم

به مناسبت ۱۸ بهمن، زادروز استاد احمد عاشورپور

من آن ققنوس زیبایم

که از عشق و امید و زندگی

بس قصه‌ها گفتم

و صدها بار

نه، هزاران بار

ز شور نغمه‌ها، از شعرهایم

زاده خواهم شد.

                  محمدرضا طاهریان

استاد احمد عاشورپور فرزند برجسته مردم گیلان و پدر موسیقی این سرزمین، آواز خوان، آهنگساز، ترانهسرا و فرزند محبوب مردم ایران، آن که صدایش بوی شالیزار، طعم دریا و عطر جنگل داشت، آن که ترانههایش سرود کوهنوردانی بود که به انگیزه فتح قلهها، پای در راههای صعبالعبور مینهادند، آن که معنای زندگی را جز «نبردی کز آن نبرد، از بند وارهند کسانی که زندهاند، بهروزتر زیند کسانی که زندهاند»نمیدانست، آن که عمیقاً باور داشت «هر عرصه را بهار و خزانی هست، در عرصه امید خزانی نیست» در 22 دیماه 1386، با تفویض شعله درون خویش به آگاهان و مبارزان میهن، با این آرزو از کنار ما رفت که کارزار نبرد برای آزادی و بهبود زندگی مردم محروم، همچنان گرم بماند و شعله…

Read more

20 blog posts