header photo

از میان پیام های همدردی به مناسبت درگذشت رفیق قلی زاده

از میان پیام های همدردی  به مناسبت درگذشت رفیق قلی زاده

درود درود

تسلیت مارا پذیرا  باشید !

آذربایجان از مشروطیت به این سوی  جنبش انقلابی ایران را را کمک کرده واز حقوق ملی خود  دفاع نموده است لذا دراین راه قهرمانانی  ازمیان خلق بپا خواستند که این پرچم توسط :

ستارخانها  باقر خانها  حیدرخان ها ارانی ها و ابراهیمی ها ولاهرودیها ....دراهتزاز بوده وبه رفیق واله قلیزاده رسیده بود.

 درادامه راه ایشان امید واریم این پرچم با درایت رهبری جمعی به رفیق شایسته دیگر محول و همچنان در اهتزاز وبرقرار باشد

گروهی از دوست داران

فرقه دموکرات آذربایجان اردبیل

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

از دست دادن رفیق واله قلیزاده ما رابسیارمتاثر وغمگین کرد.در گذشت ایشان را به شما وخانواده محترمشان ورفقای فرقه ی دموکرات اذربایجان تسلیت عرض میکنیم.در غم از دست دادنش با شماشریک هستیم وهمدردی میکنیم.

جمعی از هواداران فرقه دموکرات آذربایجان اردبیل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

با عرض تسلیت خدمت شما و دیگر رفقا فرقه، امروز صبح خبر را دریافت کردم و همچنان در بهت و حیرت به سر می برم

 محمد حسین یحیایی

Go Back

Comment