header photo

جمهوری اسلامی سه زندانی سیاسی را اعدام کرد

جمهوری اسلامی سه زندانی سیاسی را اعدام کرد

هم زمان مقر حزب دمکرات کردستان مورد حمله موشکی قرار گرفت و دست کم 11 نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند. گرچه هنوز کسی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما همه شواهد حاکی از آن است که سپاه پاسداران مقر حزب دمکرات کردستان را موشک باران کرده است.

سحرگاه امروز، “زانیار مرادی”، “لقمان مرادی” و “رامین حسین پناهی” سه زندانی سیاسی کرد در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. این در حالی است که بحران اقتصادی و سیاسی کشور را فرا گرفته است. بسیاری از اساتید دانشگاهها، سیاست مداران و کنشگران مدنی نزدیک به رژیم، برای برون رفت از شرایط دشوار کنونی، یگانه راه  را باز شدن فضای سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی دگر اندیش می دانند. اما به نظر می آید که حاکمیت جمهوری اسلامی سرکوب و خفقان بیشتر و اعدام زندانیان سیاسی را انتخاب کرده است. چنانچه در سال 67 پس از قبول جام زهر هزاران زندانی سیاسی را قتل عام کردند. اگر به این خبر حمله موشکی امروز سپاه پاسداران به مقر حزب دمکرات کردستان نیز صحت داشته باشد، تراژدی جدیدی در حال اتفاق است که جدا نگران کننده است. این آتش افروزی ها و زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین حقوق دگر اندیشان، اقلیت های دینی، ... و خلق های ساکن کشور، آنهم در شرایطی که منطقه در آتش جنگ می سوزد و هر آن می تواند به کشور ما سرایت کند. این کار جنایتی است نا بخشودنی، که باید به هر شکلی جلو آن گرفته شود و اوامر و عوامل آن مجازات شود.

Go Back

Comment