header photo

حمله ی شیمیایی به ۱۹ مدرسه دخترانه در یک روز

حمله ی شیمیایی به ۱۹ مدرسه دخترانه در یک روز

ترور شیمیایی دختران دانش آموز در ایران که بیش از یک ماه است بی وقفه و بدون هیچ گونه پیگردی از سوی حکومت ادامه یافته، از شب گذشته متوجه ی دختران دانشجو شده است. امروز در شهرهای مختلف ۱۹ مدرسه دخترانه مورد حمله ی شیمیایی قرار گرفتند. ماموران امنیتی، خانواده های معترض را بی رحمانه سرکوب می کنند. چند خوابگاه دانشجویی برای دومین شب متوالی شاهد اعتراضات دانشجویان به تعطیل خوابگاه ها بوده است. دانشگاه در برابر اعتراضات دانشجویان عقب نشسته است.

دانش آموزان ۱۷ دبیرستان در روز چهارشنبه مسموم شدند

بنابر گزارش هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است مدارسی که امروز دهم اسفند ۱۴۰۱ دانش‌آموزانش دچار مسمومیت شده‌اند:
۱. تهران مدرسه‌ی دخترانه‌ی ۱۳ آبان
۲. تهران مدرسه‌ی‌دخترانه‌ی هاجر
۳. تهران مدرسه‌ی دخترانه‌ی یارجانی
۴. تهران مدرسه‌ی دخترانه‌ی امت
۵. تهران مدرسه‌ی دخترانه‌ی عصمت
۶. تهران مدرسه‌ی دخترانه‌ی امام حسن
۷. تهران مدرسه‌ی دخترانه‌ی مدرس
۸. تهران مدرسه‌ی دخترانه‌ی زراوند
۹. تهران مدرسه‌ی دخترانه‌ی جاجرودی
۱۰. تهران مدرسه‌ی دخترانه‌ی مهدیه
۱۱. اردبیل مدرسه‌ی دخترانه‌ی بهاران
۱۲. اردبیل مدرسه‌ی دخترانه‌ی سما
۱۳. اردبیل مدرسه‌ی دخترانه‌ی عفاف
۱۴. اردبیل مدرسه‌ی دخترانه‌ی فرزانگان ۲
۱۵. اردبیل مدرسه‌ی دخترانه‌ی ذاکر
۱۶. اردبیل مدرسه‌ی دخترانه‌ی اندیشه
۱۷. کرمانشاه مدرسه‌ی دخترانه‌ی مصباح
۱۸. کرمانشاه مدرسه‌ی دخترانه‌ی آیت الله
۱۹. اصفهان مدرسه‌ی دخترانه‌ی دانشگاه صنعتی

مسمومیت در خوابگاه دخترانه ی دانشجویان در بروجرد

در ادامه حملات شیمایی به دختران دانش‌آموزان در ایران، شب گذشته موج این حملات تروریستی به دانشگاه بروجرد رسید. به گزارش شبکه های اجتماعی تعدادی از دانشجویان دختر خوابگاه بروجرد پس از استشمام گازی با بویی “عجیب” دچار مسمومیت شده و به بیمارستان منتقل شدند.
پیش از آن این حملات شیمیایی متوجه مدرسه دخترانه راه زینب در منطقه ۱۳ تهران شده بود. این خبر را والدین یکی از دانش‌آموزان این مدرسه  تایید کرد. این فرد با تایید مسمومیت دانش‌آموزان یکی از کلاس‌های این مدرسه توضیح داد: دختر خود من در این کلاس نبوده، کلاس دختر من در طبقه سوم است، اما یکی از کلاس‌های طبقه همکف با این مشکل مواجه شده و یکدفعه تمام بچه‌های یک کلاس با هم خوابیده‌اند.

Go Back

Comment