header photo

ردپای من – میراث جنگ سرد

ردپای من – میراث جنگ سرد

خاطرات دکتر مصطفی دانش

 کتابِ دکتر دانش صفحاتی است از تاریخ واقعی  جنگ سرد تا کنون.  باید آنرا خواند و از تجربیات ارزنده  و گرانبهای او در این سالهای پر تلاطم و تنش، درس گرفت.  

در هفته گذشته کتاب  خاطرات دکتر مصطفی دانش، روزنامه نگار برجسته دوران جنگ سرد،  تحت نام " رد پای منمیراث جنگ سرد" منتشر گردیداو که بعنوان گزارشگر جنگی  در بسیاری از کانون های تشنج و درگیری از ویتنام، عراق، ایران، افغانستان و لیبی تا نامیبیا، آنگولا، آفریقای جنوبی و نیکاراگوئه حضور چند باره و مستقیم داشته است،  توانسته است  زوایای تاریک و روشنِ حوادث و رویدادهایِ این کشور ها را در این دورانِ پُر تنش به بهترین وجهی در مقابل چشم خوانندگان به تصویر کشداز سویی  کتاب سرشار است از تلاش بی پایانِ انسانیِ انسان ها ی تحت ستم در تأمین و تداوم زندگی در صلح  و آرامش، و از سوی دیگر هجوم و دستبرد بی رحمانه و شیطانی سودجویانِ جنگ افروز که  در نهایت قساوت و سنگدلی در کار تخریب  زندگی، صلح و آرامش مردمانند.

      دکتر مصطفی دانش که خود عمیقا تحت تأثیر رویدادها  و حوادث انسانی و شیطانی این دوران است،  در نقل  و باز گوئی این خاطرات که دیگر با او عجین شده است، خود و ما را به سیری واقعی در تاریخ این دوران  میبرد. از صحنه های انسانی آن که کم هم نیست،  تا توطئه های شیطانی، دو روئی و خیانت عده ای جنایتکارکتاب را باید خواند. کتاب درسنامه ایست گرانبها بویژه برای جوانانِی که آن روزها را ندیده اند وملت های تحت ستم که همواره آرزو های انسانیشان از سوی  عده ای سود جو و فریبکار به غارت رفته است. باید با  حوادث افغانستان و آنچه در این سالها ی شوم بر مردم نگون بخت این سرزمین رفته است آشنا شد و دانست که چگونه از درون حزب برای  سرنگونی نجیب اله  توطئه چیدندباید با دکتر مصطفی دانش به جبهه های جنگ در عراق و ایران رفت و با فجایعی که برای این ملت ها رقم زدند از نزدیک  دیدار کردباید بهمراه او به ملاقات  خمینی در قم  رفت تا از نتیجه گیرهایش در صحبت مستقیم و رو در رو با خمینی آگاه شددر کنار او  به دیدار معمر القدافی در لیبی رفت و  نگاهی به رویدادهای عبرت آموز این کشور انداخت که  تا به امروز هم در جنگ ، نا امنی و هرج و مرج دست و پا میزند.   باید بوسیله ی او با یوناس ساویمبی رهبر شورشیان آنگولا و همچنین  دوس سانتوش رئیس جمهور آن کشور آشنا شد  تا به  علل جنگ و خونریزی چندین ساله در این کشور آفریقائی  پی برد

  و بالاخره  همگام با او آرام و مصمم به خانه نلسون ماندلا، اسطوره مقاومت و صلح، پا گذاشت تا با شخصیتی آشنا شد که تمام همّ و غمش را برای ارتقاء مقام  انسان و رهائی او از بردگی بکار برد؛ با صلحی خردمندانه و انسانی از خونریزی های بیشتر جلو گیری کرد و قاره آفریقا را در مسیری دیگر قرار داد و مهر خود را بر بسیاری از حوادث روز کوبیداو بدرستی لقب پدر آفریقا را گرفت .

  در این کتاب دکتر مصطفی دانش نشان میدهد  که به مسایل جهان اسلام و به ویژه خاور میانه توجه و تسلط خاصی داردبیش از همه  با سفرهای متعددی که در طی سالیان دراز به افغانستان، این کانون همیشه مشتعل منطقه و کشور مورد منازعه بین دو ابر قدرت دورانِ جنگ سرد، داشته است،  منازعاتی که تا کنون هم ادامه دارد،  با آداب و رسوم، مناسبات قبیله ای و سنت های این سرزمین کهن  آشنائی خوبی داشته و از درد و رنج مردمی که سالیان سال است در منگنه کشمکش های منطقه ای و  ژئو پولیتیک تحت فشار دهشتناکی قرار گرفته اند، آگاه  می باشد؛  بسیاری از بازیگران اصلی قدرت در دوران جنگ سرد را  از نزدیک می شناسد و از چگونگی حوادث و رویدادهای  این کشور  اطلاعات ارزشمندی دارد

      کتاب مصطفی دانش، آخرین دست آورد او در این زمینه است؛ رساله ای است بر پایۀ بیش از دویست سفر روزنامه نگاری به مناطقِ گوناگونِ جهان از جنگِ سرد تا کنون. مصطفی دانش در این کتاب، با به تحریر درآوردنِ بیش از صد خاطره از جنگهای مختلف، به خواننده کمک می کند تا جهانی را که با آن آشنا نیست، شناخته و درک کند. او در کتابی که در دست دارید، تحولات این کشورها را از نزدیک دنبال کرده و پیش از هر چیز سعی کرده است تا بر مشاهدات، تجربیات و برداشت های دست اوّل خود که چه بسا با برداشت ها و پنداشت های رایج در محافلِ غربی تفاوت دارد، تکیه نماید. سرنوشت کشورهای نفت خیز جهان در پرتو بی نظمی جهانی، مسائلی هستند که او در این کتاب به تفصیل مورد بحث قرار داده است.

 کتابِ دکتر دانش صفحاتی است از تاریخ واقعی  جنگ سرد تا کنونباید آنرا خواند و از تجربیات ارزنده  و گرانبهای او در این سالهای پر تلاطم و تنش، درس گرفت

علاقمندان کتاب دکتر مصطفی دانش می توانند از طرق زیر کتاب خود را دریافت دارند

  1. در کشور آلمان از طریق کتاب فروشی فروغ در شهر کلن
  2.  از طریق ناشر کتاب و لینک :

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105

  1. از طریق گوگل و لینک:

https://play.google.com/store/books/details?id=bAz5DwAAQBAJ

 کتاب در  گوگل  پلی(google Play)  و گوگل بوک (google book)نیز گذارده شده است

Go Back

Comment