header photo

روز جهانی زن در خیابان کارگر: توزیع کتابچه و تراکت در تهران با نام «رهایی زنان»

روز جهانی زن در خیابان کارگر:

توزیع کتابچه و تراکت در تهران با نام «رهایی زنان»

شماری از زنان مبارز در ایران هشت مارس دست به انتشار و توزیع کتابچه و تراکت‌هایی زدند که به گفته آنها به مسأله «رهایی زنان» می‌پرداخت. آنها خیابان کارگر تهران را «به نمایشگاه خیابانی هشت مارس» بدل ساختند. تصویرهایی از این کتابچه‌ها، تراکت‌ها و کنش توزیع آنها همراه با متن توضیحی زیر برای «زمانه» ارسال شده است.

در روزهای ۱۵و ۱۶ و ۱۷ اسفند به مناسبت هشت مارس «روزِ جهانیِ زن» کتابچه‌هایی با موضوعات «هشت مارس» و «تاریخِ مبارزاتِ خیابانیِ زنان در ایران» توزیع، و بنرهایی در اعتراض به حجاب اجباری در ایستگاه‌های اتوبوس خیابانِ کارگر نصب شد.

همچنین پوسترهایی از زنانِ مبارز در خیابان‌ها با شعار«استبداد استبداد است، به هر شکلش محکوم است» و «نان کار آزادی، پوششِ اختیاری» و تراکت‌هایی با نوشته «خانه خیابان کارخانه، انقلابِ زنانه» نصب و توزیع شد.

محتوای تصاویر توزیع‌شده نشان می‌دهد که هشت مارس امسال برای طرحِ مطالبات از کارهای متفاوتی استفاده شد و کارها ترکیبی از متن‌های دست‌نویس شده و مجموعه تصاویر آرشیوی مبارزاتِ زنان از ۱۳۵۷ تا کنون بود. و فایل‌های اصلی کارها در اختیار همگان قرار گرفت که هرکسی امکان انتشار و توزیع آن را داشته باشد. مطالباتی نظیر «نان کار آزادی» و پیوندِ آن با جنبش‌های دیگر و خیزشِ دی ماه ۱۳۹۶ و پوششِ اختیاری و پیوند آن با دخترانِ انقلاب، و تغییر جایگاه زنان در اقتصاد و جامعه مطرح شده است. و جنبشی شدنِ مسائل زنان مدنظر بوده است؛ با همبستگی می‌شود «دست در دستِ هم» حق خود را پس گرفت و رهایی زنان رقم بخورد. زیرا جهانِ دیگری ممکن است.

«روزی دستانِ ما پرچم مبارزه را به دستانِ دیگر فرودستان می ‌رسانند.»

کتابچه و تراکت‌هایی که توزیع شد

Go Back

Comment