header photo

بیانیه فعالین چپ جهانی: آمریکا باید دخالت در امور ونزوئلا را متوقف کند!

بیانیه فعالین چپ جهانی:

آمریکا باید دخالت در امور ونزوئلا را متوقف کند!

برگردان: احسان صالحی

نوآم چامسکی، آلفرد دو زایاس، سوجاتا فرناندز، بوتس رایلی، جان پیلگر، ویجی پراشاد و بسیاری دیگر از فعالین چپ جهان، با انتشار بیانیه ای خواهان پایان دخالت های ایالات متحده در ونزوئلا شده و از مذاکره بین دولت و اپوزیسیون پشتیبانی کردند.

بیانیه جمعی
دولت ایالات متحده باید دخالت در سیاست داخلی ونزوئلا را، به ویژه به هدف سرنگونی دولت این کشور متوقف کند. اقدام‌های دولتِ ترامپ و متحدانش در این نیمکره تقریباً به طور یقین شرایط ونزوئلا را وخیم تر می کنند، که به رنج غیرضروری انسان‌ها، خشونت و بی ثباتی منتهی خواهد شد.

دوگانگی یا قطبی شدنِ سیاسی ونزوئلا موضوع جدیدی نیست؛ این کشور مدتهاست به جبهه های نژادی و اجتماعی-اقتصادی تقسیم شده است. اما این دوگانگی در سال‌های اخیر عمق بیشتری یافته است. این تا اندازه‌ای به پشتیبانی ایالات متحده از استراتژی اپوزیسیون مربوط می‌گردد که هدف آن برچیدن دولت نیکلاس مادورو از طریق شیوه‌های فراانتخاباتی است. در حالی که اپوزیسیون بر اساس این استراتژی تقسیم‌ شده است، پشتیبانی ایالات متحده تاکنون تنها حمایت از بخش‌های کله شق اپوزیسیون بوده است، که هدف شان برکناری دولت مادورو از طریق اعتراضات غالباً خشن، کودتای نظامی یا راه‌های دیگری است که از صندوق رأی شانه خالی می کنند.

تحت دستگاه حاکمیت ترامپ، فصاحت پرخاشگرایانه علیه دولت ونزوئلا به سطحی افراطی و تهدیدکننده تر افزایش یافته است، تا جایی که مسئولان دولت ترامپ سخن از «اقدام نظامی» کرده و، به عنوان بخشی از «سه گانه استبداد»، ونزوئلا را به همراه کوبا و نیکاراگوئه به شدت سرزنش می کنند. به واسطه ی تحریم های اقتصادی ایالات متحده، که طبقِ سازمان کشورهای (قاره) آمریکا و سازمان ملل – و نیز قانون خود ایالات متحده و دیگر پیمان ها و قراردادهای بین‌المللی – غیرقانونی است، مشکلات ناشی از سیاست دولت ونزوئلا وخامت بیشتری پیدا کرده است. این تحریم ها راه‌های گریز دولت ونزوئلا از رکود اقتصادی را بسته اند، مادامی که عامل کاهش شدیدِ تولید نفت، وخیم تر شدن بحران اقتصادی و نیز سبب مرگ مردم زیادی هستند، که نمی توانند به داروهای نجاتبخش دسترسی داشته باشند. در ضمن، ایالات متحده و دیگر دولت ها دولت ونزوئلا را – تنها – به دلیل خسارت های اقتصادی سرزنش می‌کنند، که آن هم از طریق تحریم های ایالات متحده پدید آمد.

اکنون ایالات متحده و متحدان آن، از جمله رئیس سازمان کشورهای (قاره) آمریکا، لوییس آلماگرو و رئیس جمهورِ راست افراطیِ برزیل، جوئر بولسونارو ونزوئلا را به سوی پرتگاه هل داده اند. با به رسمیت شناختن رئیس مجمع ملی نمایندگان، خوآن گوآیدو به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا – امری که طبق قانون منشور کشورهای قاره آمریکا غیرقانونی است -، دولت آمریکا بحران سیاسی ونزوئلا را به شدت تسریع کرده است با این امید که بین نظامیان ونزوئلا تفرقه بیاندازد و دوگانگی بیشتر بین توده ها ایجاد کند و آن‌ها را به انتخاب جناح ها [درگیر] وادارد. هدف آشکار و گاه اعلام شده این می باشد که از طریق کودتا مادورو را وادار به خروج از قدرت کنند.

واقعیت این است که به رغم تورم شدید، کمبودها و بحران عمیق اقتصادی، ونزوئلا کشوری از نظر سیاسی دوگانه باقی می ماند. ایالات متحده و متحدانش باید از تشویق خشونت از طریق تحمیل تغییر رژیم خشن و فراقانونی دست بردارد. اگر دولت ترامپ و متحدانش پیگیری مسیر بی پروا و بی ملاحظه خود را در ونزوئلا ادامه دهند، خونریزی، آشوب و بی ثباتی محتمل ترین نتیجه خواهد بود. ایالات متحده باید از سیاست های مخاطره آمیزِ تغییر رژیمِ خود در عراق، سوریه، لیبی و تاریخ خشونت بارِ حمایتش از تغییر رژیم در آمریکای لاتین درسی گرفته باشد.

هیچ جناحی در ونزوئلا نمی‌تواند به سادگی دیگری را شکست دهد. به عنوان نمونه، ارتش ونزوئلا دست کم ۲٣۵ هزار عضو خط مقدمی دارد و دست کم از یک میلیون و ششصد هزار نیروی شبه نظامی برخوردار است. بسیاری از این افراد خواهند جنگید، نه تنها بر مبنایِ اعتقاد به حاکمیت ملی در برابر دخالت رو به افزایش به رهبری ایالات متحده، که در آمریکای لاتین به آن پایبندی زیادی وجود دارد –، بلکه بتوانند در صورت متوسل شدن اپوزیسیون به زور، از خودشان در برابر سرکوب احتمالی دفاع کنند.

در چنین شرایطی، تنها راه حل توافقِ گفتگوشده است، همان‌طور که در گذشته در کشورهای آمریکای لاتین رخ داد زمانی که جوامعِ از نظر سیاسی قطبی شده قادر نبودند مشکلات شان را از راه انتخابات حل کنند. تلاش‌هایی، مانند آن‌هایی که در پاییز ۲۰۱۶ به رهبری واتیکان، صورت گرفت، که دارای پتانسیل هایی بود، اما هیچ حمایتی از سوی واشنگتن و متحدانش که خواستار تغییر رژیم بودند، دریافت نشد. این استراتژی باید تغییر کند اگر دنیال راه حلی دوام پذیر و عملی برای بحران پیش رو در ونزوئلا هستیم.

به خاطر مردم ونزوئلا، منطقه و به خاطر [حفظ] حاکمیت ملی، این بازیگران بین‌المللی باید به جای آن از مذاکره بین دولت ونزوئلا و اپوزیسیون آن پشتیبانی کنند تا به این کشور اجازه دهد سرانجام از بحران سیاسی و اقتصادی سر بلند کند.

منبع: Information Clearing House
۲۵/۰۱/۲۰۱۹

امضا کنندگان بیانیه:Noam Chomsky, Professor Emeritus, MIT and Laureate Professor, University of Arizona
Laura Carlsen, Director, Americas Program, Center for International Policy
Greg Grandin, Professor of History, New York University
Miguel Tinker Salas, Professor of Latin American History and Chicano/a Latino/a Studies at Pomona College
Sujatha Fernandes, Professor of Political Economy and Sociology, University of Sydney
Steve Ellner, Associate Managing Editor of Latin American Perspectives
Alfred de Zayas, former UN Independent Expert on the Promotion of a Democratic and Equitable International Order and only UN rapporteur to have visited Venezuela in
۲۱ years
Boots Riley, Writer/Director of Sorry to Bother You, Musician
John Pilger, Journalist & Film-Maker
Mark Weisbrot, Co-Director, Center for Economic and Policy Research
Jared Abbott, PhD Candidate, Department of Government, Harvard University
Dr. Tim Anderson, Director, Centre for Counter Hegemonic Studies
Elisabeth Armstrong, Professor of the Study of Women and Gender, Smith College
Alexander Aviña, PhD, Associate Professor of History, Arizona State University
Marc Becker, Professor of History, Truman State University
Medea Benjamin, Cofounder, CODEPINK
Phyllis Bennis, Program Director, New Internationalism, Institute for Policy Studies
Dr. Robert E. Birt, Professor of Philosophy, Bowie State University
Aviva Chomsky, Professor of History, Salem State University
James Cohen, University of Paris
٣ Sorbonne Nouvelle
Guadalupe Correa-Cabrera, Associate Professor, George Mason University
Benjamin Dangl, PhD, Editor of Toward Freedom
Dr. Francisco Dominguez, Faculty of Professional and Social Sciences, Middlesex University, UK
Alex Dupuy, John E. Andrus Professor of Sociology Emeritus, Wesleyan University
Jodie Evans, Cofounder, CODEPINK
Vanessa Freije, Assistant Professor of International Studies, University of Washington
Gavin Fridell, Canada Research Chair and Associate Professor in International Development Studies, St. Mary’s University
Evelyn Gonzalez, Counselor, Montgomery College
Jeffrey L. Gould, Rudy Professor of History, Indiana University
Bret Gustafson, Associate Professor of Anthropology, Washington University in St. Louis
Peter Hallward, Professor of Philosophy, Kingston University
John L. Hammond, Professor of Sociology, CUNY
Mark Healey, Associate Professor of History, University of Connecticut
Gabriel Hetland, Assistant Professor of Latin American, Caribbean and U.S. Latino Studies, University of Albany
Forrest Hylton, Associate Professor of History, Universidad Nacional de Colombia-Medellín
Daniel James, Bernardo Mendel Chair of Latin American History
Chuck Kaufman, National Co-Coordinator, Alliance for Global Justice
Daniel Kovalik, Adjunct Professor of Law, University of Pittsburgh
Winnie Lem, Professor, International Development Studies, Trent University
Dr. Gilberto López y Rivas, Professor-Researcher, National University of Anthropology and History, Morelos, Mexico
Mary Ann Mahony, Professor of History, Central Connecticut State University
Jorge Mancini, Vice President, Foundation for Latin American Integration (FILA)
Luís Martin-Cabrera, Associate Professor of Literature and Latin American Studies, University of California San Diego
Teresa A. Meade, Florence B. Sherwood Professor of History and Culture, Union College
Frederick Mills, Professor of Philosophy, Bowie State University
Stephen Morris, Professor of Political Science and International Relations, Middle Tennessee State University
Liisa L. North, Professor Emeritus, York University
Paul Ortiz, Associate Professor of History, University of Florida
Christian Parenti, Associate Professor, Department of Economics, John Jay College CUNY
Nicole Phillips, Law Professor at the Université de la Foundation Dr. Aristide Faculté des Sciences Juridiques et Politiques and Adjunct Law Professor at the University of California Hastings College of the Law
Beatrice Pita, Lecturer, Department of Literature, University of California San Diego
Margaret Power, Professor of History, Illinois Institute of Technology
Vijay Prashad, Editor, The TriContinental
Eleanora Quijada Cervoni FHEA, Staff Education Facilitator & EFS Mentor, Centre for Higher Education, Learning & Teaching at The Australian National University
Walter Riley, Attorney and Activist
William I. Robinson, Professor of Sociology, University of California, Santa Barbara
Mary Roldan, Dorothy Epstein Professor of Latin American History, Hunter College/ CUNY Graduate Center
Karin Rosemblatt, Professor of History, University of Maryland
Emir Sader, Professor of Sociology, University of the State of Rio de Janeiro
Rosaura Sanchez, Professor of Latin American Literature and Chicano Literature, University of California, San Diego
T.M. Scruggs Jr., Professor Emeritus, University of Iowa
Victor Silverman, Professor of History, Pomona College
Brad Simpson, Associate Professor of History, University of Connecticut
Jeb Sprague, Lecturer, University of Virginia
Christy Thornton, Assistant Professor of History, Johns Hopkins University
Sinclair S. Thomson, Associate Professor of History, New York University
Steven Topik, Professor of History, University of California, Irvine
Stephen Volk, Professor of History Emeritus, Oberlin College
Kirsten Weld, John. L. Loeb Associate Professor of the Social Sciences, Department of History, Harvard University
Kevin Young, Assistant Professor of History, University of Massachusetts Amherst
Patricio Zamorano, Academic of Latin American Studies; Executive Director, InfoAmericas

Go Back

Comment