header photo

Blog posts : "اسناد"

جنبش دموکراتیک آذربایجان و دولت انقلابی پیشه وری/ بخش نهم

گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران­­­­

جنبش دموکراتیک آذربایجان و دولت انقلابی پیشه وری/ بخش نهم

رسول مهربان

٦ -ائتلاف بورژوازي ليبرال با ارتجاع به منظور سرکوب نهضت آذربايجان/ قسمت اول

در مورد نهضت 21 آذر مقالات و كتابهاي فراوان نوشته شده است و بسياري از آن مقالات و اظهارنظرها و اخبـار و گزارش هاي ژورناليستي موافق و مخالف، تا حدامكان مورد مطالعه و دقت نگارنده قرارگرفـت، امـا آنچـه جالـب و آموزنده است، رفتار و رويه اي است كه بورژوازي ملي و شخصيت هاي آن در طيف گسترده ي روزنامه نگاران ملـي هوراكش هيئت حاكمه و وعاظ السلاطين و علماي درباري از خود نشان دادند. در آن روزهاي تيره وتاري كه هجوم عليه دموكراسي و آزادي شروع شد، همه ي اين روزنامه نگاران ملي و علماي درباري همراه كثيـفتـرين خـان هـا و فئودال هاي معروف به جشن و پايكوبي پرداختند، و در اين ميـان رفتـار حـزب ايـران و شخصـيت هـاي آن بسـيار آموزنده است.

حزب ايران كه در جبهه ي مؤتلفه …

Read more

مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی و فرهنگی آذربایجان در شهریور ماه

مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی

و فرهنگی آذربایجان در شهریور ماه

4- شهریور- مرگ عاشیق پناه پناهوف 1357.

- شهریور- تولد سید جعفر پیشه وری (مبارز سیاسی و نخست وزیر حکومت ملی آذربایجان) در روستای زاویه سادات خلخال به سال 1271

6- شهریور- مرگ ربابه مرادوا (فعال سیاسی، خواننده و بازیگر نقش لیلی در اپرای ــ تولد اکبر عبدی (هنرپیشه سینما) در اردبیل به سال 1339

5لیلی و مجنون) در باکو به سال 1362

8- شهریور- استقلال جمهوری آذربایجان در 1370

9- شهریور- مرگ صمد بهرنگی (معلم و نویسنده) در رود ارس به سال 1347

ــ مرگ عباس پناهی ماکویی (نویسنده) به سال 1351

10- شهریور- اشغال شهر قبادلی توسط نیروهای ارمنی و کشتار اهالی آذربایجانی آن در 1372

ــ اشغال شهر جبرائیل توسط نیروهای ارمنی  در 1372

ــ  مرگ حاجی زین العابدین تقی اف (سرمایه دار. خادم اجتماعی. بنیانگذار مدارس دخترانه) در باکو به سال 1303

11- شهریور- تولد دکتر حمید نطقی (نویسنده، مترجم و پدر روابط عمومی در ایران) در 1299…

Read more

متن قرارداد ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی درباره خزر

متن قرارداد ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی درباره خزر

«خبرگزاری فارس» به منظور تنویر افکار عمومی اقدام به انتشار متن قرارداد «بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی» معروف به قرارداد ۱۹۴۰ کرده که در ذیل می‌خوانید.

قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی

شاه ایران از یک طرف و هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر نظر به اینکه مایلند روابط بازرگانی بین دو کشور را توسعه بدهند تصمیم به انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را به شرح زیر معین نمودند:

شاه ایران:
جناب آقای مظفر اعلم وزیر امور خارجه و جناب آقای صادق وثیقی کفیل وزارت بازرگانی.

هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی:
جناب آقای ماتوی فیلیمونو سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران و آقای پترایوانوویچ الکسییوف نماینده بازرگانی شورای در ایران.…

Read more

نقش امپریالیسم آمریکا در کودتای 28 مرداد

نقش امپریالیسم آمریکا در کودتای 28 مرداد

از تاریخ باید آموخت به قول احمد کسروی: «بدبخت ملتی که تاریخ کشورش را نداند؛ شوربخت تر از آن ملتی که نخواهد تاریخ کشورش را بداند؛ تیره بخت تر از آن ملتی که تاریخ کشورش را به ریش خند بگیرد».

در آستانه شصت و پنجمین سالگرد کودتای 28 مرداد قرار داریم. حال کشور ما خوب نیست. بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عرصه را بر مردم بویژه زحمتکشان تنگ کرده است. ارقام دزدی ها، اختلاس ها و سرمایه هایی که توسط عوامل رژِیم و آقا زاده ها از کشور خارج شده (آنچه تا کنون افشا شده) به حدی است که غیر قابل تصور است. در چنین شرایطی امپریالیسم آمریکا، این بار به رهبری ترامپ برای کشورما دندان تیز کرده است. آنها با توجه به اوضاع نا بسامان کشور که سیاست های مخرب رژیم راه گریزی برای ملت باقی نگذاشته است، بهترین فرصت را برای تسلیم این ملت بزرگ و یا پارچه پارچه کردن آن می دانند. این خطری است که یک بار دیگر کشور ما و ملت ما را تهدید می کند. باید از تاریخ درس گرفت. نباید یک لحظه به ماهیت ارتجاعی و ضد مردمی امپریالیسم شک کرد. همانطور که نباید به ماهیت ارتجاع داخلی و شعارهای تو خالی آن تردید کرد.…

Read more

گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران­­­­

گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران­­­­

رسول مهربان

جنبش دموکراتیک آذربایجان و دولت انقلابی پیشه وری/ بخش هشتم

5- تشكيل کابينه سياه قوام و مقدمات حمله و هجوم به آذربايجان

 ناصرخان قشقايي در اين روزهاي حمله ي ارتجاع به دموكراسي، يار شايسته و قدرتمندي براي دربار پهلوي شد، و توانست نقش خود را به خوبي بازي كند و به قوام السلطنه اولتيماتوم دهد كه اگر «تا غروب اول مهـر تكليـف فـارس معلوم نشود، و كابينه ترميم نشود و عمال ناصالح محاكمه نشوند، هر اتفاقي روي دهد ما مسئول نيسـتيم» 1. و بـالاخره در مقابل هجوم علني ايل قشقايي و بختياري به مؤسسات اجتماعي فارس و غارت اموال مردم و آتش زدن كلوپ هـاي حزب تودة ايران در فارس و اصفهان، قوام السلطنه و باند ارتجاعي او در كابينه حمايت و تاييد خود را به شورشيان فارس توسط سرلشگر زاهدي اعلام داشتند، و شورش خرابكارانه و غارتگرانه ي فارس تحت عنـوان فريبنـده ي «نهضت فارس» که بنا بر نوشته روزنامه ی داد «جز خرابی و غارت اموال کشاورزان حاصلی نداشت» 2 مورد تائید قوام قرار گرفت و به سرعت ابعاد توطئه های باند ارتجاعی قوام به رهبری و فرماندهی عوامل بیگانه و مامورین سفارت آمریکا و سرلشکر زاهدی مشخص شد. وزرای احزاب موتلفه به عنوان اعتراض از کابینه قوام بیرون رفتند و دست قوام برای اج…

Read more

آذربایجان در جنبش مشروطه

آذربایجان در جنبش مشروطه

صمد بهرنگی

احمد کسروی می‌نویسد جنبش مشروطه را تهران آغازید و تبریز آن را پاسداری کرد و به انجام رسانید. هر چند آدمهای کج اندیشی هنوز هم معتقدند که مجاهدان آذربایجان یک مشت اوباش بودند و ستار خان، آن انسان نیک نفس و مبارز، راهزنی بیش نبود و تنها به خاطر غارت و چپاول می‌جنگید. سخن کسروی اغراق نیست. راست است که برقراری رژیم مشروطه کاملا به نفع توده مردم تمام نشد و حتی جنگاوران و پیشه وران کارشان به خواری و سختی کشید (مثلا ستارخان) ، اما در هر صورت، جانبازیها و مردانگیهای مجاهدان پاکدل آذربایجان بود که محمد علی میرزای گستاخ را به زانو درآورد و دیگر توده‌های مردم را برانگیخت و ثابت کرد که شرقیان هم شاینده زندگانی آزاد می‌باشند. (روزنامه تایمز چاپ لندن دو سه روز پس از بمباران مجلس پس از نکوهش‌های بسیار می‌نویسد: “این نمونه ای به دست داد از آن که شرقیان شاینده زندگانی آزاد نمی‌باشند.” تاریخ مشروطه ـ کسروی)…

Read more

مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی و فرهنگی آذربایجان در مرداد ماه

 مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی

و فرهنگی آذربایجان در مرداد ماه

1-مرداد- تأسیس استان خودمختار قره باغ کوهستانی در 1302

ــ اشغال شهر آغدام در قره باغ توسط نیروهای ارمنی در 1372

ــ تولد مارال رحمان زاده (نقاش) در 1295

ــ تولد عبدالله سور (عبدالله محمدزاده) (ادبیات شناس) در گنجه به سال 1262

ــ مرگ عبدالله شایق (نویسنده و معلم) در باکو به سال 1338.

2- مرداد- زخمی شدن ستارخان در پارک اتابک تهران به سال 1289.

4- مرداد- جنگ شدید در محلة امیره قیز و مقاومت حیرت انگیز ستارخان و مجاهدان آذربایجان در برابر نیروهای شاه در 1287

ــ تولد رضا دقتی (عکاس) در تبریز به سال 1331

ــ مرگ اسماعیل شیخلی (نویسنده) در باکو به سال 1374

5- مرداد- تولد علی تجلایی (رزمنده) در تبریز به سال 1338

ــ تولد واصف آدی گؤزلوف (آهنگساز) به سال 1314

6- مرداد- مرگ مسلم ماقامایف (آهنگساز و رهبر ارکستر) در نعلچیک به سال 1316

7- مرداد- صدور قطعنامة شمارة 853 شورای امنیت سازمان ملل در 1372 که در آن شورای امنیت خواستار «خروج…

Read more

حکومت مرکزی و اختیارات محلی

دیدگاه سید جعفر پیشه وری در مورد خودمختاری، آزادی و رشد و ترقی کشور، 96 سال قبل.

حکومت مرکزی و اختیارات محلی

سید جعفر پیشه وری

برای آنکه ملت بتواند کاملا از حقوق خود استفاده نماید،  حکومت ملی و اصول دمکراسی کاملا اجرا شود، لازم است که یک مملکت به جمهوریت های کوچک تبدیل یابد.

تجربه ثابت می کند که در حوزه های کوچک انتخابات بهتر و به منفعت ملت انجام می گیرد. مملکت سویس یک نمونه از این موضوع است. برای همین است که آمریکا و آلمان نیز اصول فدراسیون  را قبول کرده اند و روسیه شوروی نیز همان اصول را اختیار نموده است.

اصول فدراسیون هر چند در ممالک متفاوت است، لیکن اساس و فلسفه آن ها اختلافی ندارد. اصول فدراسیون و اختیارات اهل محل تنها برای اجرای انتخابات نیست، بلکه برای جلوگیری از هرج و مرج داخلی  و حفظ و ترقی ملت فایده زیاد دارد. زیرا ساکنین یک نقطه در حیات و معیشت خود یک نوع احتیاجات خصوصی دارند که آن ها را خود اهل محل بهتر از دیگران مسبوقند. مثلا اهای کنار دریا به چه چیزهایی که ساکن دشت و کوهستان احتیاج دارند، محتاج نیستند. احتیاجات اهالی گرمسیر غیر از احتیاجات اهالی سرد سیر است. از این نقطه نظر است که اصول مختاریت محلی در اکثر ممالک اروپا و آمریکا قائم شده است.…

Read more

گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران­­­­

گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران­­­­

رسول مهربان

جنبش دموکراتیک آذربایجان و دولت انقلابی پیشه وری/ بخش هفتم

٤ -حزب دموکرات قوام السلطنه و تشكيل و سقوط کابينه ي ائتلافي احزاب

 مظفر فيروز به همراهي حسين مكي و حائريزاده و ارسنجاني بالاخره تشكيلات حـزب را سروسـامان دادنـد و بـا صرف هزينه ي گزاف كه از طريق فروش جواز قماش و قندوشكر و جووگندم به دسـت آمـده بـود، در روز بيسـت ونهم تير ماه 1325 ،قوام السلطنه با تشريفاتي پر زرق وبرق كه شـباهتي بـه جلـوس بـر تخـت شـاهانه و تشـريفات درباري داشت، تشكيل رسمي «حزب دموكرات ايران» را اعلام كرد. روزنامه ي داد به مديريت عميدي نوري، جريـان تشكيل رسمي حزب دموكرات ايران را چنين نوشت:

 از ساعت پنج بعد از ظهر ديروز در كاخ ييلاقي وزارت امورخارجه در حضور آقاي نخست وزير و هيئت وزيران با شركت بيش از پنجاه نفر از افراد هيئت مؤسس حزب دموكرات و شركت متجاوزاز چند صد نفر از افراد ورزيده ي كلاس رهبري و پهلوانان باشگاه ببر كه براي عضويت در حزب دموكرات ايران اسم نويسي نموده اند، جلسه ي عمومي تشكيل و به شرح ذيل سازمانهاي اصلي تعيين گرديد…

Read more

مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی و فرهنگی آذربایجان در تیر ماه

 مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی

و فرهنگی آذربایجان در تیر ماه

1 تیر- تولد منوچهر مرتضوی (استاد دانشگاه و نویسنده) در تبریز سال 1308

1 تیر- تولد جلال برگشاد (نویسنده) در شهرستان قبادلی جمهوری آذربایجان سال 1303

1 تیر- مرگ خلیل رضا (شاعر) سال 1373

1 تیر- مرگ محمود ملماسی (شاعر با تخلص آزرم تبریزی) در تبریز سال 1370

2  تیر- تولد صمد بهرنگی (نویسنده) به سال 1318 در محلة چرنداب تبریز

2 تیر- تولد پرویز پرستویی (بازیگر سینما و تئاتر) در روستای چارلی همدان سال 1334

2 تیر - تولد بلبل محمدوف (خواننده) در روستای خان باغی شوشا سال 1276

3 تیر - تولد عباس پناهی ماکویی (نویسنده) در ماکو سال 1279

4  تیر- مرگ علاءالدین ملماسی (عکاس، مترجم و پژوهشگر تبریزی) در شیراز سال 1390

6  تیر- مرگ نبی الله سروری (کشتی گیر و قهرمان اردبیلی) در تهران سال 1381

7  تیر- تولد حسن بیگ زردابی (روزنامه نگار. فعال اجتماعی) در روستای زرداب منطقة گؤگجه سال 1216

8  تیر- مرگ دکتر منوچهر مرتضوی (ا…

Read more

تاریخچه دانشگاه تبریز

تاریخچه دانشگاه تبریز

22 خرداد مصادف است با 71مین سالروز دانشگاه تبریز. در مراسم بازگشائی و افتتاح دانشگاه تبریز لیدر حکومت ملی آذربایجان میر جعفر پیشه وری از اهمیت دانشگاه صحبت و اضافه کرد که؛ ما فرزندان دهقانان را از روستا ها به اینجا آورده و نسبت به تعلیم و تعلم آنها نهایت سعی و کوشش را خواهیم نمود.

حکومت ملی آذربایجان در طول یکسال حیات خود مصدر خدمات فرهنگی زیادی بود که دوست و دشمن به آن معترف اند. یکی از مهمترین اقدامات حکومت ملی آذربایجان تاسیس دانشگاه تبریز  در 22 خرداد 1325 بود که در منطقه ای به بزرگی آذربایجان بسیار جدی و ضروری می نمود . برابر اسناد و مدارک موجود در کتابها و نیز روزنامه آذربایجان ؛ دانشگاه تبریز به موجب فرمان مورخه 9/10/ 24 حکومت ملی در سال 1325 شمسی در دستور کار حکومت ملی قرار گرفت

جالب است که بدانیم این دانشگاه در بدو تاسیس شامل سه دانشکده بود . پزشکی که مدت تحصیل شش سال بود کشاورزی و تعلیم و تربیت ( که دارای چهار شعبه به ترتیب زیر بود 1- زبان و ادبیات 2- تاریخ و جغرافیا 3- فیزیک و ریاضیات 4- شی…

Read more

پيشه وري از زبان و قلم خودش

پيشه وري از زبان و قلم خودش

بیستم خرداد ماه مصادف است با هفتاد و یکمین سالروز مرگ نابهنگام سید جعفر پیشه وری، رهبر جنبش 21 آذر و نخست وزیر دولت خودمختار آذربایجان. تا بحال دهها کتاب و صدها مقاله در مورد پیشه وری و شخصیت او نوشته شده است. اما هیچ نوشته ای رساتر در شناخت و شناسایی این مرد بزرگ جنبش انقلابی ایران، از آنچه خود نوشته است به نظر نمی رسد.

سید جعفرپيشه وري در شماره ي 91 روزنامه ي آژير هم زمان با نامزدي نمايندگي مجلـس شوراي دوره ي چهاردهم توسط حزب تودة ايران، به تقاضاي هيئت تحريريـه، بـا منتهـاي فروتنـي دربـاره ي خـود مينويسد :

از نقطه نظر زندگاني خصوصي سرگذشت من طنطنه و تشعشعي ندارد، در زاويه سادات خلخال در سنه ي 1272 متولد شدم. در اثر حوادث و زدوخوردها در سن 12 سالگي با خانواده ي خود به قفقاز مهاجرت كـردم و از آن تـاريخ در تـلاش معـاش قـدم گذاشتم. در مدرسه اي كه تحصيل مي كردم  وارد كار شدم. آنجا مانند يك مستخدم ساده خدمت كردم. پس از خاتمه ي مدرسـه در همانجا به معلمي پرداختم. پس از انقلاب اكتبر، اقيانوس نهضت اجتماعي مرا هم مانند ساير جوانان معاصر از جـاي تكـان داده، و در ميدان كاربزرگ و پرافتخار علاوه بر مبارزه آزادي خواهي يك نظر ملي هم م…

Read more

گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران­­­­

گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران­­­­

رسول مهربان

جنش دموکراتیک آذربایجان و دولت انقلابی پیشه وری/ بخش ششم

قرارداد تشكيل شركت مختلط نفت ايران و شوروي

تاريخ چهارم آوريل 1926.پانزدهم فروردين ماه 1325

جناب آقاي سادچيكف سفير كبير دولت اتحاد جماهيرشوروي سوسياليستي- تهران.

آقاي سفير كبير پيرو مذاكرات شـفاهي كـه بين ما به عمل آمده است محترماً به استحضار آن جناب ميرساند كه دولت اعليحضرت شاهنشاهي ايران موافقت مينمايـد كـه دولتين ايران و شوروي، شركت مختلط ايران و شوروي را براي تجسسات و بهره برداري اراضي نفت خيـز در شـمال ايـران بـا شرايط اساسي ذيل ايجاد نمايند:

1 -در مدت بيست و پنج سال اول عمليات شركت، چهل ونه درصد سهام به طرف ايران و پنجاه و يك درصد سهام بـه طـرف شوروي متعلق خواهد بود و در مدت بيست وپنج سال دوم، پنجاه درصد سهام به طرف ايران و پنجـاه درصـد سـهام بـه طـرف شوروي متعلق خواهدبود.

2 -منافعي كه به شركت عايد گردد متناسب مقدار سهام هر يك از طرفين تقسيم …

Read more

مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی و فرهنگی آذربایجان در خرداد ماه

 مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی

و فرهنگی آذربایجان در خرداد ماه

1ــ خرداد - شهادت فریدون ابراهیمی (دادستان کل حکومت ملی آذربایجان) در تبریز به سال 1326  به دست عمّال حکومت پهلوی.

- مرگ عاشیق عبدالعلی نوری در تبریز به سال 1382.

- قیام مردم آذربایجان در اعتراض به کاریکاتور توهین آمیز روزنامة ایران در 1385.

2- خرداد- برگزاری نخستین کنگرة کارگران آذربایجان در تبریز در 1325

-آغاز انتشار روزنامة «آژیر» به کوشش سید جعفر پیشه وری در تهران در 1322.

3- خرداد- مرگ ابراهیم خلیل خان جوانشیر حاکم قره باغ به دست روسها در شوشا به سال  1185.

- مرگ دکتر غلامحسین بیگدلی (نویسنده. مترجم) در کرج به سال 1377.

4- خرداد- شهادت سعید محسن (مبارز متولد زنجان) به سال 1351 در زندان پهلوی.

-اعدام محمدحنیف نژاد (مبارز) در زندان تهران به سال 1351.

5- خرداد- مرگ رحیم مؤذن زاده اردبیلی (مؤذن) در تهران به سال 1387.

-مرگ عبدالله واعظ (مفسر قران و مثنوی) در تبریز به سال 1379.…

Read more

هدف پیشه وری از انتشار روزنامه «آژير»

هدف پیشه وری از انتشار روزنامه «آژير»


    سید جعفر پيشه وري، پس از تصويب لايحه اي در جلسه سوم دي سال  1321 مجلس شوراي ملي که از سوي دکتر «علي اکبر سياسي» وزير فرهنگ دولت «احمد قوام السلطنه» به مجلس ارائه شده بود، جهت تبليغ و ترويج مواضع و نظريات سياسي و اجتماعي خود بر آن شد تا روزنامه اي منتشر نمايد. به موجب این مصوبه امتياز کليه روزنامه ها و مجلات و ماهنامه ها لغو مي شد و صاحبان آنها موظف بودند طبق قانون جديد امتياز بگيرند. پیشه وری از این فرصت استفاده کرد و درخواست انتشار روزنامه آژیر را به وزارت فرهنگ داد. براساس این درخواست روزنامه آزیر مجوز انتشار گرفت:

«وزارت فرهنگ– اداره کل نگارش– تاريخ 17/1/22 اداره کل شهرباني، چون به موجب قانون مطبوعات مصوب سوم دي ماه 1321 شوراي عالي فرهنگ در جلسه مورخ 16/1/1322 امتياز روزنامه آژير را به نام آقاي جعفر پيشه وري تصويب نموده، بنا بر اين چاپ و انتشار روزنامه آژير در تهران به مديري و سردبيري خود ايشان مانعي ندارد- وزير فرهنگ»…

Read more

گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران­­­­

گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران­­­­

رسول مهربان

جنبش دموکراتیک آذربایجان و دولت انقلابی پیشه وری/ بخش پنجم

 متن كامل اختيارات كميسيون سه جانبه مأمور رسيدگي به امور ايران دول بريتانياي كبير و اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده ي آمريكا با تشكيل كميسيون سه گانه براي رسيدگي به مسايل ايران موافقت حاصل كرده و اين موافقت را به دولت ايران جهت موافقت نظر آن دولت ابلاغ ميدارد. مقررات موافقتنامه بـه قـرار ذيل است:

1ـ کميسيون نامبرده براي شروع به امر بايد اين موضوع را مدنظر قراردهد كه در طي مـدت اقامـت قشـون متفقـين در ايـران تشكيلات اقتصادي ايران و تشكيلات اداري دولتي دچار اختلال گرديده و اشكالاتي فيمابين دولت مركزي و اهـالي بعضـي از ايالات رخ داده است. سه دولت نامبرده تصديق مينمايند كه ممكن است مسئوليت اين وضعيت تا حدي متوجـه آنـان باشـد و بنابراين بايد سعي نمايند كه با دولت ايران در تجديد استقرار اوضاع عادي به نحوي كه مورد رضايت كليـه ي عناصـر مختلفـه اهالي مملكت باشد و نيز در حفظ روابط دوستانه با ساير ممالك مساعدت نمايند…

Read more

برگزاری اولین جشن اول ماه مه پس از انقلاب 57

برگزاری اولین جشن اول ماه مه پس از انقلاب 57

نخستین جشن و راه‌پیمایی کارگری پس از انقلاب، در روز اول ماه مه، برابر با روز سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ با شرکت میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور برگزار شد

 هفته‌نامه «اتحاد»(سال اول ـ شماره ۹) به تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۵۸ در گزارشی از این مراسم می نویسد:

 « روز سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت برابر با اول ماه مه، روز جهانی کارگران بود. امسال این روز در مملکت ما در شرایطی جشن گرفته شد که خلق‌های ایران با مبارزات دلاورانه خود موفق شده بودند به‌عنوان اولین قدم در انقلاب ضداستبدادی و ضدامپریالیستی خود، رژیم منفور و وابسته پهلوی را سرنگ.ن کنند. طبقه کارگر ایران یکی از ارکان این مبارزه بود و توانست با اعتصابات و تظاهرات شکوهمند و مقاومت قهرمانانه خود در برابر یورش دژخیمان رژیم سابق، پیروزی ملت ایران را تسریع و تضمین نماید
به‌همین مناسبت میلیون‌ها نفر در سراسر ایران این روز تاریخی را جشن گرفت…

Read more

یک سند تاریخی

یک سند تاریخی

پيام اتحاديه کارگران ايران به کارگران آذربايجان
به مناسبت اول ماه مه – ده ارديبهشت ١٣١٠

 

(بيانيه اول ماه مه)

پيام اتحاديه کارگران ايران خطاب به کارگران آذربايجان بمناسبت 10 ارديبهشت سال 1310 ( اول ماه مه 1931) يکی از معدود اسناد و اعلاميه های بجای مانده از کوششهای مخفی آزاديخواهانه در دوران استبداد رضاشاهی است. اين بيانيه در آستانه روز جهانی کارگر مخفيانه در تبريز تهيه و توزيع شد و شب دهم ارديبهشت سال 1310 شمسي، در محله دوه چی تبريز نسخه ای از آن بدست ماموران نظميه افتاد. بروايت اسناد موجود در سازمان اسناد ملی ايران ، کشف اين اعلاميه سبب خشم بسيار دستگاه استبداد رضاشاهی گشته و به دستگيريها و سرکوب وسيع گروهی از آزاديخواهان تبريز انجاميده است. هر چند رئيس نظميه منطقه شمالغرب – سرهنگ سيف – در گزارش خود به ايالت (استاندار) آذربايجان، انتشار اين اعلاميه را - بر طبق يک عادت جا افتاده، نخست به مامورين دولت شوروی نسبت داد، ولی چندی بعد آشکار شد که گروهی 30 نفره – که دستکم 23 نفر آنها کارگران جوراب باف، قاليباف و ... بودند- و به «فرقه کمونيست ايران» بستگی داشتند، نويسنده و ناشر اعلاميه بوده اند. گذشته از ارتجاع داخلی، روزنامه بيلديريش چاپ استانبول (شماره 53، 24 مرداد 1310) نيز همزمانی پخش اين اعلاميه در محله دوه چی تبريز با آتش سوزی انبار سلاح در اين شهر و قورخانه تهران را خاطرنشان ساخته و از اين طريق ارتجاعايران را تشويق به سرکوب آزاديخواهان آذربايجان نمود.…

Read more

مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی و فرهنگی آذربایجان در اردیبهشت ماه

 مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی

و فرهنگی آذربایجان در اردیبهشت ماه

2- اردیبهشت- مرگ علی سلیمی (آهنگساز) سال 1376.

4- اردیبهشت- تولد میرجلال پاشایف (نویسنده و ادیب) در اردبیل سال 1287.

* مرگ بالاش آذراوغلو (شاعر) در باکو سال 1390.

5- اردیبهشت- تولد سید جمال الدین ترابی طباطبایی (سکّه شناس و مورخ) در تبریز سال 1304.

6- اردیبهشت- آغاز بکار رسمی رادیو تبریز توسط حکومت ملی آذربایجان در سال 1325.

*تولد میرجلال پاشایف (نویسنده) در اردبیل به سال 1287.

*مرگ میرعلی سیدوف (نویسنده. ادیب) در باکو سال 1371.

8- اردیبهشت- تولد عاشیق رسول قربانی در روستای عباس آباد از توابع شهرستان اهر سال 1314.

*مرگ حسن شفیع زاده (رزمنده) در جبهة جنگ با عراق در سال 1366.

*تولد جمیله شیخی (بازیگر تئاتر) در تبریز به سال 1309.

*تولد هاشم چاووشی (طنزپرداز هنرپیشه تلویزیون و سینما) در تبریز سال 1331.

9- اردیبهشت- تولد رامیز قولیف (نوازنده) سال 1326.

10- اردیبهشت- مرگ رضا صراف تبریزی (شاعر) سال …

Read more

مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی

مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی

و فرهنگی آذربایجان در فروردین ماه

1- فروردین- تولد حمزه اوغلو خشکنابی (نویسنده و فعال سیاسی) در روستای خشکناب بستان آباد به سال 1301

1- فروردین - تولد عاشیق حسین تبریزی در 1310

1- فروردین تولد موسی ماناروف (فضانورد) در باکو به سال 1330.

1-فروردین - تولد اسماعیل شیخلی (نویسنده) در روستای شیخلی بخش قازاق جمهوری آذربایجان به سال 1298.

2- فروردین - تولد ربابه مرادوا ( فعال سیاسی، خواننده و بازیگر نقش لیلی در اپرای لیلی و مجنون) در اردبیل به سال 1309.

2- فروردین- تولد سلیمان رحیموف (نویسنده) در 1279.

2- فروردین - تولد علی آقا آقایف (هنرمند و بازیگر نقش مشهدی عباد) در باکو به سال 1292.

2- فروردین تولد مهدی حسین (نویسنده) در بخش قازاق جمهوری آذربایجان به سال 1288.

2- فروردین تولد زینال خلیل (شاعر) در گنجه به سال 1293.

3 - فروردین- تولد کریم مشروطه چی (شاعر با تخلص سؤنمز) در تبریز به سال 1307.

3- فروردین مرگ ایرج میرزا (شاعر قاجار متولد…

Read more

20 blog posts